කෝස්වේ පේන්ට්ස් Debeer බෙදා හැරීමේ නියෝ­ජි­ත­යන් අග­යයි | සිළුමිණ

කෝස්වේ පේන්ට්ස් Debeer බෙදා හැරීමේ නියෝ­ජි­ත­යන් අග­යයි

නේක විද වර්ණ­ය­න්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව විචි­ත්‍ර­වත් කළ කෝස්වේ පේන්ට්ස් සමා­ගම විසින් 2019දී සිය අභි­මා­න­වත් 25 වැනි සංව­ත්ස­රය අභි­මා­න­යෙන් සම­රන ලදී. නිර­න්ත­ර­යෙන් පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ගේ ජීවිත සුන්දර සහ වර්ණ­වත් කිරී­මට නව්‍ය නිෂ්පා­දන හඳුන්වා දීමේ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රමු­ඛයා ලෙස කෝස්වේ පේන්ට්ස් සමා­ගම ජන මනස තුළ ස්ථාන­ගත වී තිබේ.වාහන තීන්ත (Auto Refinish) වෙළෙ­ඳ­පොළ ප්‍රමු­ඛයා වන කොස්වේ පේන්ට්ස් සමා­ගම නෙද­ර්ල­න්ත­යෙන් ආන­ය­නය කරන ජාත්‍ය­න්ත­රය දිනූ සන්නා­ම­යක් වන Debeer නිෂ්පා­දන ශ්‍රී ලංකාව පුරා බෙදා හැරීමේ එකම බලය ලත් නියෝ­ජි­තයා වෙයි.

Debeer නිෂ්පා­දන පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ට සමීප කරන බෙදා හැරීමේ නියෝ­ජි­ත­යන් අග­ය­මින් වර්ණ­වත් උත්ස­ව­යක් බෙදා හැරීමේ නියෝ­ජි­ත­යන් 550කට වැඩි පිරි­සක් සහ­භා­ගී­ත්ව­යෙන් කොළඹ ෂැංග්‍රී ලා හෝට­ල­යේදී පව­ත්වන ලදී. එහිදී උසස් තත්ත්ව­යෙන් යුත් Debeer තීන්ත දිව­යින පුරා බෙදා හරින වෙළෙඳ නියෝ­ජි­තයෝ ප්ලැටි­නම් සම්මාන 22කින්, ඇග­යුම් සම්මාන 35කින් සහ විශේෂ සම්මාන 15කින් පිදුම් ලැබූහ.

මෙම සුවි­ශේෂ අව­ස්ථා­වට සිංග­ප්පූ­රුවේ සිට APIPL ආය­ත­නයේ කළා­පීය ප්‍රධානි ටොම් තෝමස් මහ­තාද, Debeer සමා­ගම නියෝ­ජ­නය කර­මින් විශේෂ ආරා­ධිත අමු­ත්තන් ලෙස ඕස්ට්‍රේ­ලි­යාවේ සිට ව්‍යාපාර අධ්‍යක්ෂ රිචර්ඩ් රේන­මන් මහ­තාද, කළා­පීය අධ්‍යක්ෂ පෙන්ග් හූයි මහ­තාද සිංග­පූ­රුවේ සිටද පැමිණ සහ­භාගි වූහ.

Comments