මුල­තිව් නයාරු ගුරු­කන්ද විහා­රයේ කඨින පින්කම 10දා | සිළුමිණ

මුල­තිව් නයාරු ගුරු­කන්ද විහා­රයේ කඨින පින්කම 10දා

මුල­තිව් නයාරු ගුරු­කන්ද පුරාණ රජ­මහා විහා­රයේ වාර්ෂික කඨින මහා පුණ්‍යෝ­ත්ස­වය, විහා­රා­ධි­පති, මිහි­ඳු­පුර රත­න­දේ­ව­කිත්ති හිමි­යන්ගේ අනු­ශා­සනා පරිදි, කළු­තර බෝඹු­වල වයි, රත්නා­වතී මහ­ත්මිය සහ ආර්.එච්. ධර්ම­දාස මහතා ප්‍රධාන දායක පිරිස සහ විහා­රස්ථ දායක සභාවේ අනු­ග්‍ර­හය ඇතිව සහ ජන­ක­පුර, පරා­ක්‍ර­ම­පුර, වැලි­ඔය ප්‍රදේ­ශ­වා­සීන්ගේ සහ­භා­ගී­ත්වය ඇතිව, මේ 09 සහ 10 දෙදින තුළ පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තය.

10 වැනි ඉරිදා, කෝකි­ලායි - මුල­තිව් ප්‍රධාන මාර්ගය ඔස්සේ පැමි­ණෙන කඨින චීව­රය රැගත් පෙර­හර හිමි­දි­රියේ විහා­ර­ස්ථා­න­යට ගෙවැ­දී­මත්, අන­තු­රුව මහා සංඝයා උදෙසා දානය පිරි­නැ­මී­මත් සිදුවේ.

Comments