ඇම­රි­කන් එක්ස්ප්‍රස් කාඩ්පත් හිමි­යන්ට සිංග­ප්පූ­රු­වට ගුවන් ටික­ට්පත් | සිළුමිණ

ඇම­රි­කන් එක්ස්ප්‍රස් කාඩ්පත් හිමි­යන්ට සිංග­ප්පූ­රු­වට ගුවන් ටික­ට්පත්

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ ඇම­රි­කන් එක්ස්ප්‍රස් කාඩ්පත් හිමි­යන්ට සිංග­ප්පූ­රු­වට ගුවන් ටික­ට්පත් 2ක් දිනා­ගැ­නීමේ අගනා අව­ස්ථා­වක් දැන් හිමි වී ඇත. ඒ සඳහා ඔවුන් කළ යුතු වන්නේ රු. 5000 හෝ ඊට වැඩි ගෙවීම් සඳහා තම කාඩ්පත භාවිතා කිරීම පමණි. ප්‍රව­ර්ධන කාල­සී­මාව තුළ මේ ආකා­ර­යට රු. 5000 හෝ ඊට වැඩි වටි­නා­ක­මක් සඳහා කාඩ්පත භාවිතා කරන සෑම වර­ක­දීම දිනුම් අව­ස්ථා­වක් බැගින් හිමි වනු ඇත.

මේ 20 දින දක්වා එම වැඩ­ස­ට­හන ක්‍රියා­ත්මක වේ. කාඩ්පත් ප්‍රධානී නිලූක ගුණ­ති­ලක මහතා මෙසේ පැවසී ය. “සිංග­ප්පූරු සවාරි අපගේ කාඩ්පත් හිමි­යන් අතර අති­ශ­යින් ජන­ප්‍රි­යයි. අවශ්‍ය නම් කෙනෙ­කුට සති අන්තයේ නිවා­ඩු­ව­කට වුවත් සිංග­ප්පූ­රු­වට යෑමට හැකි­යාව තිබෙ­නවා. ඒ නිසා අපගේ කාඩ්පත් හිමි­යන්ට තම කාර්ය­බ­හු­ල­ත්වය අතර සුවි­ශේෂී නිවා­ඩු­වක් ගත කිරී­මට අව­ස්ථාව ලබා­දීම සඳහා මෙවැනි ප්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හ­නක් හඳුන්වා දීමට අප තීර­ණය කළා. අප සෑම විටම ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන්ගේ ජීවන රටා­වන්ට ගැළ­පෙන සුවි­ශේෂී දීම­නා­වන් පිරි­නැ­මී­මට කට­යුතු කර­නවා.

Comments