යුද සැල­සුම් හැදුවේ හමු­දා­ප­ති­ව­රුන් මිස ආර­ක්ෂක ලේකම් නොවේ! | සිළුමිණ

යුද සැල­සුම් හැදුවේ හමු­දා­ප­ති­ව­රුන් මිස ආර­ක්ෂක ලේකම් නොවේ!

කිසිදු හමු­දා­වක් යුද්ධ­ය­කට යන විට ආර­ක්ෂක ලේක­ම්ව­රුන් යුද සැල­සුම් නොක­රන බවත්, යුද්ධය කර­න­වාද නැද්ද යන්න පිළි­බඳ රටේ නාය­කයා ගන්නා තීර­ණය එහිදී වැද­ගත් වන බවත් හිටපු යුද හමු­දා­පති, ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පැව­සීය.

පසු­ගිය යුද සමයේ හමු­දා­ප­ති­ව­රුන් තිදෙනා යුද සංකල්ප සැල­සුම් කළ බවත්, එහිදී ඒ සැල­සුම් ආර­ක්ෂක ලේක­ම්ව­රයා සමඟ සැල­සුම් නොක­රන ලද බවත් ඒ මහතා කීය. එහිදී යුද්ධය කරන ආකා­රය, යොදා­ගන්නා යුද උප­ක්‍රම සියල්ල තීර­ණය කරන්නේ හමු­දා­ප­ති­ව­රයා බවද ඒ මහතා පැව­සීය.

“යුද්ධයේ කිසිදු දෙයක් ලිඛි­තව ලිව්වේ නැහැ. ක්‍රියා­න්වි­තය සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම තිබුණේ මගේ සිතේ පම­ණයි. ඒ සැලැස්ම අනුව සියල්ල සැල­සුම් කර පාල­නය කළා. සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාට සහාය දීමට පක්ෂ­යක් ලෙස තීර­ණය කළා. එහිදී මම ඒ මහතා ජය­ග්‍ර­හ­ණය කර­වීම සඳහා බැඳී සිටි­නවා. මට ඇමැ­ති­කම් දෙන නිසා නොවේ. ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍ය­ව­රයා වූ විට මම මේ රට මත්ද්‍රව්‍ය උව­දු­රින් බේරා­ග­න්නවා“ ඔහු වැඩි දුර­ටත් කියා සිටි­යේය.

Comments