මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට යළිත් කෝටි ගණන් ලංසු | සිළුමිණ

මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට යළිත් කෝටි ගණන් ලංසු

නා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණයේ උණු­සු­මත් සමඟ පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­ර­යකු රු. කෝටි 10 සිට 25 දක්වා මුද­ල­කට විකි­ණී­මට ලක්ව ඇති බව දේශ­පා­ලන ආරංචි මාර්ග­ව­ලින් පැවසේ.

පාර්ලි­මේ­න්තුව නියෝ­ජ­නය කරන සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් පක්ෂ සිය­ල්ලේම පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට ප්‍රධාන පක්ෂ­ව­ලින් මෙලෙස මුදල් ලබා දීමට ආරා­ධනා කර ඇතැ­යිද කියයි.

ශ්‍රී ලංකා නිද­හස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රී­ව­රුන්ට රු. කෝටි 10කට වැඩි මුද­ලක් දෙන බව පව­ස­මින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ­යට සහාය ලබා දෙන්නැයි ආරා­ධනා කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා නිද­හස් පක්ෂයේ මහ­ලේ­කම් පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රි දයා­සිරි ජය­සේ­කර මහතා ‘සිළු­මිණ’ට පැව­සීය.

Comments