නිවාස අධි­කා­රිය ගැන කළ චෝදනා පදනම් විරහිතයි - සභා­පති | සිළුමිණ

නිවාස අධි­කා­රිය ගැන කළ චෝදනා පදනම් විරහිතයි - සභා­පති

ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රියේ ක්‍රියා­කා­ර­කම් විවේ­ච­නය කර­මින් විද්යුත් නාලිකා දෙකක් මඟින් පසු­ගි­යදා ඉදි­රි­පත් කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ තරයේ ප්‍රති­ක්ෂේප කරන බව ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රියේ සභා­පති ලක්වි­ජය සාගර පල­න්සූ­රිය මහතා පැව­සීය.

නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය පිළි­බඳ විකා­ශය වූ අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිවැ­රදි කරන ලෙස මැති­ව­රණ කොම­සා­රි­ස්ව­ර­යා­ගෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, ඊට ප්‍රති­චාර වශ­යෙන් මාධ්‍ය වෙත කරුණු ඉදි­රි­පත් කිරීම සඳහා ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රි­යේදී පසු­ගිය සිකු­රාදා (18) මැති­ව­රණ කොම­සා­රිස් කාර්යා­ලයේ නිල­ධා­රීන්ගේ   නිරී­ක්ෂ­ණය යටතේ පැවැ­ත්වුණු මාධ්‍ය හමු­වේදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව 2019 අය-වැය යෝජනා අනුව වැසි­කිළි පහ­සු­කම් සඳහා අනු­මත වූ මුද­ලක් සභා­ප­ති­ව­ර­යාගේ උප­දෙස් පරිදි ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ ප්‍රචා­රක කට­යුතු සඳහා භාවිතා කරන බවට වූ පුවත, දුප්ප­තුන්ට නිවාස සෑදීම සඳහා සෙවණ අර­මු­දල සතුව ඇති මුදල් නිවාස ණය සඳහා ලබා දීම පිළි­බඳ පුවත හා ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රි­යට අලු­තින් බඳ­වා­ගන්නා ලද සේව­ක­යන් විෂ­ය­භාර අමා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ ප්‍රචා­රණ කට­යුතු සඳහා යොදා ගන්නා බවට පළ වූ පුවත සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම සාවද්‍ය බව ප්‍රකාශ කළ සභා­ප­ති­ව­රයා ඒ පිළි­බඳ කරුණු පැහැ­දිලි කිරී­ම­ටද කට­යුතු කළේය.

එසේම පසු­ගිය කාල­සී­මා­වේදී නීති විරෝධි ලෙස බඳ­වා­ගත් සේවක පිරි­සක් ස්ථිර කිරී­මට රහසේ ලිපි සකස් කිරීම සිදු කරන බව­ටත්, ඒ සඳහා සභා­ප­ති­ව­රයා රැස්වී­මක් පවත්වා පැය 48ක් ඇතු­ළත එය සිදු කිරී­මට උප­දෙස් ලබා දුන් බව­ටත් පළ වූ වාර්තා­වද ඉඳු­රාම සාවද්‍ය බවද ලක්වි­ජය සාගර පල­න්සූ­රිය මහතා මෙහිදී අව­ධා­ර­ණය කළේය.

Comments