ඡන්ද කල් දාලා ජනතාවගේ ප්‍රජා­තා­න්ත්‍රික අයි­තිය නැති කළේ එජාපයයි | සිළුමිණ

ඡන්ද කල් දාලා ජනතාවගේ ප්‍රජා­තා­න්ත්‍රික අයි­තිය නැති කළේ එජාපයයි

 ජනා­ධි­පති­ව­ර­ණ­යට ඇත්තේ තවත් මස­කට අඩු කාල­යක් . පොදු ජන පෙර­මුණ පක්ෂයේ ජනා­ධි­පති අපෙ­ක්ෂ­ක­ත්වයා වෙනු­වෙන් ඉදිරි මැති­ව­ර­ණය ජය­ග්‍ර­හ­ණය වෙනු­වෙන් ගෙන යන වැඩ පිළි­වෙළ සාර්ථ­කයි කියලා හිත­න­වාද?

ඉදි­රි ජය­ග්‍ර­හ­ණය අපි සතුයි. එයට හේතුව අපේ සූදා­නම ඉතා­මත් හොඳ වීමයි. සමී­ක්ෂණ අනු­වත්, දර්ශක අනු­වත් මේවන විට අපි ඉතා ඉහ­ළින් ඉන්නවා. ඇත්ත වශ­යෙන් ම ඒ තත්ත්වය දිගට ම පව­ත්වා­ගෙන යන්න අපේ සංවි­ධාන ජාලය ඉතා හොඳින් කට­යුතු කර­නවා. ඉදි­රි­යේ­දිත් ගම්ම­ට්ට­මින් සහ බිම්ම­ට්මින් මේ සංවි­ධාන ජාලය ක්‍රියා­ත්මක වෙනවා. අපි අති­වි­ශිෂ්ට ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් ලබන බව සිකු­රුයි.

ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යෙන් පරා­ජ­යට පත්වු­වත් අන්ත­වා­දීන් කිසි­සේත් සම්බන්ධ කර­ගන්නේ නැහැ කියලා ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා පව­ස­නවා. සුළු ජාතික කොට­ස්වල ඡන්දය එතු­මාට නොලැ­බෙන බව තවත් පාර්ශ්ව­යක් කිය­නවා.?

අන්ත­වා­දය පිළි­බඳ ව මේ රටේ මත­යක් තිය­නවා. එයින් අද­හස් කරන්නේ නැහැ, මේ රටේ සියලු ම සුළු ජාතින් නර­කයි හෝ අන්ත­වා­දින් කියලා. මේ රටට අනා­ග­ත­යක් ඕන කියලා හිතන සුළු ජාතික කොටස් ඉන්නවා; ඉතා පැහැ­දිලි මත­වාද වල ඉන්න. ඒ අයගේ දේශ­පා­ලන පක්ෂ විසින් ඒ අය­ව‍ ­ලොකු අමා­රු­ව­කට පත් කරලා තිය­නවා කියලා ඒ අය ඉතා පැහැ­දි­ලිව පිළි­ග­න්නවා. විශේ‍ෂ­යෙන් සංව‍ර්ධන කට­යුතු සහ ජන­තා­වගේ සුබ­සා­ධ­නය උදෙසා මේ ජයරජය විසින් කිසිදු පිය­ව­රක් අ‍රගෙන නැහැ කියලා ඒ ජන­තාව දන්නවා. එ්වගේ ම ඒඅය දන්නවා මේ රටට කැක්කු­මක් වගේම අාද­ර­යක් තියන නාය­ක­ත්ව­යක් අව­ශ්‍යයි කියලා; මේ රටට දැක්මක් සහ නාය­ක­ත්ව­යක් තියෙ­න්නට ඕන කිය­ලත් ඒ අය පිළි­ග­න්නවා. ජාතීන් අතර අන්තර් සම්බ­න්ධතා ඇති­ක­ර­න්නට වගේම එක­මුතු භාවය ඇති කර­න්නත් ඕන කියන කාර­ණාව සම්බ­න්ධ­යෙන් ඒ අයත් එක මත­වා­ද­යක ඉන්නවා. සුළු ජන­තාව අතර අන්ත­වා­දීන් නොවන සියලු දෙනා‍ගේ ඡන්ද අපිට ලැබෙ­නවා කියලා අපි විස්වාස කර­නවා. ඒ නිසා සුළු ජාතින්ගේ සියලු ඡන්ද අපි නොලැ­බෙ­නවා සහ සුළු­ජා­තීන් ගේ ඡන්ද අනෙක් පාර්ශ්ව­ය­කට යනවා කියලා අපි ට කියන්න බැහැ; එසේ විය නොහැ­කියි.

ඔබ­තු­මා­ලගේ පක්ෂ­යට ඇතැම් සුළු ජාතික පක්ෂ සහ­යෝ­ගය දීමට එක­ඟ­තාව පළ කරලා තිය­නවා. ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යෙන් පසුව ඉටු කර­ගැ­නී­මට යම් කොන්දේසි මේ එක­ඟතා වලදී ඉදි­රි­පත් කර තිබෙ­නවා ද?

කොන්දේ­සි­ව­ලට එකඟ වෙන්නේ එකඟ වීමට හැකි­නම් පම­ණයි. මේ රටේ ජාතික ආර­ක්ෂා­වට ඒකී­ය­ත්ව­යට හානි­යක් නොවන කිසිදු කොන්දේ­සි­ය­කට අපි සහය දෙන්නේ නැහැ. සාධා­රණ විදි­හට හිතන පතන අය අප සමඟ සහ­යෝ­ග­යෙන් කට­යුතු කර­නවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධා­නය මේ වන තෙක් නිශ්චිත පාර්ශ්ව­ය­කට සහය පළ කරන බවට පැහැ­දිලි ව ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. විවිධ අපේ­ක්ෂ­ක­යන් සමඟ සාකච්ඡා පව­ත්වන බව සඳ­හන් වුවත් මේ වන විටත් නිශ්චිත පාර්ශ්ව­යක් තෝරා­ගෙන නැහැ. දෙමළ ජාතික සන්ධා­නය ජනා­ධි­පති අපේක්ෂක ගෝඨා­භය මහතා සම­ඟත් සාකච්ජා පැවැ­ත්වී­මට අද­හස් කර­ඇති බව ඇතැ­මුන් සඳ­හන් කර­නවා. ?

මම නම් එය නිශ්චිත ව දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ දෙමළ ජාතික සන්ධා­නය විශාල ප්‍රදේ­ශ­යක දැවැන්ත පසු­බෑ­ම­කට ලක්වෙලා තියෙ­නවා; එයයි ඇත්ත කතාව. ඒ අය තමන්ගේ ප්‍රදේ­ශ­වල ජන­තාව ගැන කතා කර­න්නට ඕන. පක්ෂ­යක් ලෙස ඔවුන් සම්බ­න්ධ­යෙන් විශ්වා­සය තබා ගැනී­මට නම් ප්‍රදේශ පිළි­බඳ ව අව­ධා­නය යොමු කරන්න ඕන. ඔවුන් තමන්ගේ ප්‍රදේශ පිළි­බඳ ව කතා කරන්නේ නැහැ. දියු­ණුව, සංව­ර්ධ­නය, කර්මාන්ත පිළි­බ­ඳව තාක්ෂ­ණික දැනුම රැකියා උත්පා­ද­න­යට තුඩු­දෙන කිසිදු දෙයක් ඒ අය කතා කරන්නේ නැහැ . ඒ අය කතා කරන්නේ ඉතා පටු දේවල්. උතුරු ‍නැගෙන­හිර යා කිරීම වැනි දේවල් ගැන පම­ණයි කතා කරන්නේ. ඒ දේවල් දැනට වසර ගණ­නා­වක් පුරා කතා‍ ­ක­ර­ගෙන ආව දේවල්. ජන­තාව ඒ ගැන දන්නවා.

ඔබ­තුමා කියන්නේ ඒ අය අන්ත­වාදි මත­වා­ද­යක ඉන්නවා කියලා ද?

නැහැ, මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. ‍විවිධ දේශ­පා­ලන පක්ෂ ඇතුළෙ විවිධ මත­ධා­රීන් ඉන්න පුළු­වන්. ඒ දේශ­පා­ලන සංවි­ධා­නය ගැන ජනතා ප්‍රසා­දය අඩු­වෙලා. ඒ නිසා ඒ අය නිහඬ ව ඉන්නේ.

ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා ජය­ග්‍ර­හ­ණය කළ­හොත් පුද්ගල නිද­හස, විසං­වාදී මත­යක් දැරීම, ප්‍රශ්න කිරී­මට ඇති පුර­වැසි අයි­තිය ඉදි­රි­යේදි නැති වෙන බව­ටත්, මේ රටේ ප්‍රශ්න කිරී‍ම­කින් තොර වූ මිලි­ටරි පාල­න­යක් ඇතිවේ යැයි කියාත් ඇතැ­මුන් තුළ භිති­යක් හට­ගෙන තියෙ­නවා?

මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ලංකාවේ තියෙන නීති­රීති, අධි­ක­රණ පද්ධ­තිය අපිට හුරු­පු­රු­දුයි. ඒ නිසා ප්‍රජා­ත­න්ත්‍ර­වා­දය අඩු­වෙන්නේ නැහැ. විසං­වා­දය ඇති කරන්න, ප්‍රශ්න කිරීමේ අයි­තිය ලබා දෙන්න, නිද­හස් අද­හස් දැරීමේ අයි­තිය ලබා­දෙන්න, කම්කරු අයි­තීන් සුර­කි­න්නට හා වෘත්තීය සමි­ති­වල අයි­ති­වා­සි­කම් කිසි­වක් කප්පාදු කිරී­මට අප කට­යුතු කරන්න‍ෙ නැහැ. අද­හස් ප්‍රකාශ කිරිමේ අයි­තිය අපි කප්පාදු කරලා නැහැ. අපි කතා කරන්නේ අද මේ රටේ වැටිලා තියන ආර්ථික මට්ටම නැවත ගොඩ නඟන්න ජාතික ආර­ක්ෂාව සුර­ක්ෂිත කරන්න පුළු­වන් නිද­හස් රටක් හද­න්නයි. අපිට විරුද්ධ මත­වා­ද­යන්ට ගරු කර­මින් ඉදි­රි­යට හොඳ ආර්ථික ස්ථාව­ර­යක් රටට ඇති කරන්න අපි කට­යුතු කර­න්නට ඕන.මෙය හිත­ලු­වක් බොරු­වක් බොරු­වක් නොවෙයි. මේක ප්‍රජා­ත­න්ත්‍ර­වාදී රටක්. කව­දා­වත් මිලි­ටරි පාල­න­යක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රජා­ත­න්ත්‍රික රටක කොහො­මද එහෙම වෙන්නේ. ඒකා­ධි­පති පාල­න­යක් නොවෙයි; ජන­තා­වගේ ජන්ද­යෙන් අපි බල­යට එන්නේ. ඒ වගේ රටක කොහො­මද මිලි­ටරි පාල­න­යක් ඇති වෙන්නේ. එය සම්පු­ර්ණ­යෙන් සාවද්‍ය ප්‍රකා­ශ­යක්. සාමාන්‍ය ජන­තා­වට කව­දා­වත් මේ රටේ කිසිදු හානි­යක් වුණේ නැහැ. එජාපයයි ප්‍රජා­ත­න්ත්‍ර­වා­ද­යට ඉඩ නොදුන්නේ. ඡන්ද කල් දාලා ජන­තා­වගේ ප්‍රජා­තා­න්ත්‍රික අයි­තිය නැති කළේ. ප්‍රකා­ශ­නය කිරීමේ අයි­තිය නැති කරන්නේ ඔවුන්. එය ඉතා පැහැ­දි­ලියි.

ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යෙන් පසුව, අභූත චෝදනා මත සිර­ගත කර සිටින හමු­දාවේ බුද්ධි අංශ නිල­ධා­රීන් නිදොස් කොට නිද­හස් කර­නවා කියලා කිය­නවා...

නිත්‍ය­නු­කූ­ලව ඒ අයට සාධා­ර­ණ­යක් වේවි. වැරදි අර්ථ නිරූ­ප­ණ­ය­කට ගන්න නර­කයි. බුද්ධි අංශ නිල­ධා­රීන් කිසිදු හේතු­වක් නැතුව අත්අ­ඩං­ගු­වට අරන් රඳ­වා­ගෙන හිටියා; පද­න­මක් නැති චෝදනා නඟ­නවා නම් එය වැර­දියි. තමන් නිවැ­රදි කරු­වන් කියලා ඒ අයට කරුණු ඉදි­රි­පත් කර­න්න­වත් නොලැ­බුණ අවස්ථා තියෙ­නවා. ජාත්‍ය­න්ත­ර­යට පේන්න ඒ අය නිවැ­ර­දි­ක­රු­වන් කියලා කරුණු ඉදි­රි­පත් කර­න්නට ඉඩ නොදුන්නේ අනෙක් අය බය කිරී­මට විය හැකියි. පළ­වැනි කාර­ණාව, පද­න­මක් නැති චෝද­නා­ව­ලට ඒ අයට නිවැ­රදි කරු­වන් ලෙස කරුණු ඉදි­රි­පත් කර­න්න­වත් අව­ස්ථා­වක් දුන්නේ නැහැ.

තරුණ ඡන්ද මිලි­ය­න­යක් පමණ නිර්මා­ණය වෙලා තිය­නවා මෙවර මැති­ව­ර­ණයේ දි. ඒ තරුණ කොටස් නිවැ­රදි දේශ­පා­ලන දිශා­න­ති­ය­කට යොමු කළ යුතුයි කියලා සියලු අපෙ­ක්ෂ­ක­යන් කිව්වත් ඒ අයට ඇති සමාජ ප්‍රශ්න, නිසි අධ්‍ය­ප­නික වට­පි­ටා­වක්, වෘත්තීය පුහු­ණු­වක් නොමැති වීම,විරු­කි­යාව, තරුණ අස­හ­නය, නව තාක්ෂ­ණික පුහු­ණු­වක් නොලැ­බීම නිසා වෘත්තිය සුදු­සු­කම් ඇහිරී යෑම වැනි කරුණු නිසා ආර්ථි­කය සම්බ­න්ධ­යෙන් ඉදි­රි­යේදී නිශ්චිත වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලක් ආරම්භ නොක­ළ­හොත් තරුණ කැරලි නැවත මේ රටේ ඇති­වෙ­න්නට ඉඩ තියෙ­නවා නේද ?

අපිට ඉදි­රි­යේදී විශාල සැලැ­සුම් තියෙ­නවා. ඒ නිවැ­රදි දිශා­න­ති­යට යොමු කර­ගැ­නී­මට රටේ ආර්ථික කළ­ම­නා­ක­ර­ණය, නව තාක්ෂ­ණික දැනුම් මට්ටම් වැඩි කිරීම, තරු­ණ­යන් පුහු­ණු­ව­කට ලක්ක­ර­න්නට ඕන. ඒ සඳහා නිසි වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලක් ක්‍රියා­ත්මක කරන බව ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂ­ක­තුමා ඉතා පැහැ­දි­ලිව කියලා තියෙ­නවා. ඒ හරහා තමයි, අපි මේ විශාල තරුණ පිරිස දැනු­වත් කමක් ඇති පුහු­ණු­වක් ඇති සමා­ජ­යට වැඩදායි පර­පු­රක් බවට පත් කරන්න උත්සහ කරන්නේ. අපි දන්නවා මූලික අධ්‍ය­පන සුදු­සු­කම් සපුරා නැති උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ අස­මත් වෙලා විරු­කි­යා­වෙන් ඉන්න පිරි­සක් වගේම විශ්ව­වි­ද්‍යාල වලින් පිට වුණු උපා­ධි­ධා­රීන් විශාල සංඛා­වක් විරු­කි‍යා­වෙන් පෙළෙ­නවා. විවිධ ක්ෂේත්‍ර­ව­ලට කැමැත්ත දක්වන පිරි­සට ඒ පුහු­ණුව දෙන්නේ කොහො­මද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ පිළි­බඳ වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලක් හැදු­ණාම අපිට පුළු­වන්, ඒ අයගේ තරුණ අස­හ­න­යට සහ විරැ­කි­යා­වට පිළි­තුරු හොයන්න. තරුණ පිරිස් කෘෂි­කර්ම නිෂ්පා­දන අප­න­යන වැඩ­පි­ළි­වෙ­ල­කට යොමු කිරීමේ අපෙ­ක්ෂා­ව­කුත් තිය­නවා. ‍නව නිපැ­යුම්වලට වැඩි ඉඩක් දෙන්නට ඕන.

මේ අව­ස්ථා­වේදී ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා නිර්පා­ක්ෂි­කව කට­යුතු කර­නවා කියලා එතුමා කිය­නවා. පොදු­ජන පෙර­මුණ සහ ශ්‍රීල­නිප අතර ඇති කර­ගත් ගිවි­සුම් වැනි කාර­ණා­ව­ලදි එතු­ම‍ාගේ පූර්ණ ආශි­ර්වා­දය ලැබෙන බව ඒ පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රී­ව­රුන් කිය­නවා‍.?

එය එතු­මාගේ තීන්දුව. පක්ෂයේ සභා­ප­ති­ව­රයා ලෙස ක්‍රියා­ක­රන නිසා පක්ෂය විසින් ගනු ලබන තීන්දු වලට එතුමා විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතුමා නිර්පා­ක්ෂි­කව ඉන්නේ එක ම එක කාර­ණා­වක් නිසා. විධා­යක බල­යක් ඇති ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යෙක් ලෙස ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධා­නියා ලෙස එතුමා ක්‍රියා කර­නවා. මැති­ව­රණ කාලය ඇතු­ළත එතුමා ඉවත් ව යන ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ලෙස නිර්පා­ක්ෂික ව සිටි­යත්; ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට මේ මැති­ව­ර­ණ­යේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ආශීර්වාදය ලැබෙනවා.

මේ වන විට නැවත සුදු වෑන් සංස්කෘ­ති­යක් පිළි­බඳ ව කර­ලි­යට ඇවිල්ලා තිය­නවා. දෙපා­ර්ශ්ව­යම දෙපා­ර්ශ්ව­යට චෝදනා කර­ග­න්නවා සුදු වෑන් සංස්කෘ­තියේ ආර­ම්භය ගැන?

සුදු වෑන් සංස්කෘ­තිය නිර්මා­ණය වුණේ කවර කාල­යේදි ද කිව්වොත්. 87- 88 - වැනි කාලයේ දි තමයි මේ සුදු­වෑන් සංස්කෘ­තිය ආවේ. කොළ කොටි, කළු බළල්ලු ඒ ඔක්කෝම ආ‍වේ ඒ කාලයේ සුදු­වෑ­න්ව­ලින්. අ‍පේ කාලයේ සුදු­වෑන් තිබුණෙ නැහැ. රිචඩ් ඩී. සොයිසා, ප්‍රීමා විතා­රණ එත­කොට ජවිපෙ ‍මධ්‍යම කමි­ටුව ම අර­ගෙන ම මැරුවේ සුදු වෑන්ව­ලින් ඇවිල්ලා. ඒ කියන අයගේ පියා­නෝගේ කාලයේ තමයි මේවා පටන් ගත්තේ. අපි මහ මඟ මරා දමන කාලයේ මහ බිය­කරු යුද්ධ­යක් අපි නිම කළා. අපි ඒ සියලු සංස්කෘ­තින් නිම කළා. කවුද යාප­නය පුස්ත­කා­ල­යට ගිනි තිබ්බේ. අසු තුනේ කළු ජූලිය ආරම්භ වුණේ කාගේ කාල‍යෙද? ටයර් සෑ වලින් යැව්වා. ඒ කාලයේ කවුද ඒ දේවල් කළේ. හරි­යට මේ අය මේ සුදු­වෑන් ගැන අපෙන් අහන්නේ හරි­යට හොරාගෙ අම්මා­ගෙන් පේන අහ­නවා වගේ වැඩක්

 

Comments