ඇල්පි­ටියේ ප්‍රතිඵල ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට සම කරන්න බෑ | සිළුමිණ

ඇල්පි­ටියේ ප්‍රතිඵල ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට සම කරන්න බෑ

ල්පි­ටියේ ප්‍රාදේ­ශීය සභා ජන්ද ප්‍රති­ඵ­ල­යෙන් කිසිදු ලෙස­කින් ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණයේ ප්‍රති­ඵල සම කළ නොහැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණේ පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පව­සයි.

ඇතැම් මන්ත්‍රී­ව­රුන් ප්‍රාදේ­ශීය සභා මැති­ව­ර­ණය ජාතික තලයේ මැති­ව­ර­ණ­යක් හා සමාන කිරී­මට උත්සාහ ගන්නා නමුත් ගම් ප්‍රදේ­ශ­ය­කට සීමා වූ පුංචි ඡන්ද­ය­කින් රටේ ජාතික මැති­ව­ර­ණ­යක ප්‍රති­ඵල සංස­න්ද­නය කළ නොහැකි යැයිද ඒ මහතා කීය.

Comments