ජාතික වෘක්ෂය | සිළුමිණ

ජාතික වෘක්ෂය

නා ගස ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වෘක්ෂය වේ. එය ජාතික මෙන්ම ආගමික වශයෙන් ද අපට ඉතා වැදගත් වේ. මංගල, සුමන, රේවත, සෝභිත යන බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුද්ධත්වයට පත්ව ඇත්තේ මෙම නාතුරු සෙවණෙහිය. අනාගත මෛත්‍රී බුදුරදුන් බුදුබව ලබන්නේ ද නා ගස් සෙවණක ය. නා මල් පිදීම මහානිශංස ගෙන දෙන පින්කමකි. නා ගස ජාතියේ ශක්තිය හා චිර පැවැත්ම සංකේවත් කරයි. සෞම්‍ය, මිහිරි, සුවඳක් නා මලින් වහනය වේ. නා දලුවල වර්ණය දුටුවන්ගේ සිත් ඇද බඳ ගනියි.

එම්.ආර්. තාරුකා දම්සරණි බංඩාර 
6 ශ්‍රේණිය, 
දිවුලන්කඩවල මධ්‍ය මහා විදුහල, 
දිවුලන්කඩවල

Comments