ග්‍රාමීය ව්‍යව­සා­ය­කයෝ ඩිජි­ටල් තාක්ෂ­ණ­යෙන් සවි­බල ගැන්වෙති | සිළුමිණ

ග්‍රාමීය ව්‍යව­සා­ය­කයෝ ඩිජි­ටල් තාක්ෂ­ණ­යෙන් සවි­බල ගැන්වෙති

මෙරට ග්‍රාමීය ප්‍රජාව ආශ්‍රිත ව්‍යව­සා­ය­ක­යන් ඩිජි­ටල් තාක්ෂ­ණ­යෙන් සවි­බල ගන්වා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වැඩි­දි­යුණු කිරී­මට පිය­වර ගැනේ. ශ්‍රී ලංකා තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ නියෝ­ජි­තා­ය­ත­නය (ICTA) සහ ෆේස් බුක් ආය­ත­නය එක්ව මෙය ක්‍රියා­වට නංවා තිබේ. මේ අනුව විශේ­ෂ­යෙන් ෆේස් බුක් සමාජ ජාලය තම ව්‍යාපා­රය ප්‍රව­ර්ධ­නය සඳහා යොදා ගැනී­මට හැකි ආකා­රය පිළි­බඳ දැනුම ලබා දීම සිදු­කෙරේ. මෙහි මුල් අදි­ය­රේදී ස්මාට් සමාජ කව හා සම්බන්ධ වී සිටින කුඩා හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යව­සා­ය­ක­යන් දස දහ­ස­කට පමණ පුහු­ණුව ලබා­දී­මට නිය­මි­තය. මේ යටතේ මෙරට කාන්තා ව්‍යව­සා­ය­ක­යන් එක්ද­හස් පන්සී­යක් ඩිජි­ටල් තාක්ෂ­ණ­යෙන් සවි­බල ගැන්වී­මට පිය­වර ගැනේ.

ශ්‍රී ලංකා තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ නියෝ­ජි­තා­ය­ත­නය (ICTA) සහ කාන්තා හා ළමා කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශය මඟින් ක්‍රියා­ත්මක ‘සුහු­රු­ලිය’ ව්‍යාපෘ­තිය යටතේ මෙය ක්‍රියා­වට නැංවේ.

කාන්තා ව්‍යව­සා­ය­ක­යන් තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂ­ණය භාවිත කිරී­මෙන් ඔවුන්ගේ හැකි­යා­ව­න්ගෙන් උප­රිම ප්‍රති­ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අව­ස්ථා­වන් නිර්මා­ණය කිරීම මේ ව්‍යාපෘ­තියේ අර­මු­ණකි.

 

Comments