සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

වෙළඳ මහතුනි බැංකොක් සිට ආනයනය කරන ලද ඉතා අලංකාර ගවුම්,​ ලෙගින් ස්කට්,​ බ්ලවුස්,​ ටීෂර්ට් ඇතුලු නිමි ඇඳුම් රාශියක්. වත්තල. 0773189377.
097855

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ.පො.ස (සා. පෙළ උසස් පෙළ) භූගෝල විද්‍යාව. අමතර ඉගැන්වීමේ පන්ති,​ වසර විස්සක ඇගයීම් කටයුතුවල නිරත වූ ජාතික පාසල් ගුරුවරියක් විසිනි. කිරිබත්ගොඩදී පන්ති පැවැත්වේ. 0773733583
098028

ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ සහ Online මගින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය,​ විද්‍යාව,​ ගණිතය උගන්වයි. පිලිප් පර්ඩිනන්ස්. 0777-622834.
093419

විවිධ දේ විකිණීම

බේකරි බඩු සහ පේස්ට්‍රි ෂොප් එකකට අවශ්‍ය සියලුම භාණ්ඩ විකිණීමට හෝ බදු දීමට තිබේ. පනාගොඩ,​ හෝමාගම පාරේ එක් මාසයක් මසක් පාවිච්චි කළ බේකරි භාණ්ඩ සහ පේස්ට්‍රි ෂොප් එකකට අවශ්‍ය භාණ්ඩ විකිණීමට හෝ බදු දීමට තිබේ. 0721985446,​ 0752725711.
098427

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

උසාවියට ආසන්නයේ එපාට්මන්ට් නිවසක යුගල /​ තනි කාමරයක්,​ කාන්තාවන්ට පමණයි. කොළඹ 12. 2399631,​ 0755587485.
098842

Comments