‘හුස්ම’ට පෑයූ තරු | සිළුමිණ

‘හුස්ම’ට පෑයූ තරු

සුදේෂ් වස­න්ත පීරිස්ගේ අධ්‍ය­ක්ෂ­ණය හා නිහාල් විජේ­සිං­හගේ  නිෂ්පා­ද­නය වූ 'හුස්ම' චිත්‍ර­ප­ටයේ මංගල දර්ශ­නය පසු­ගිය දා  පැවැ­ත්විණි. මේ එහි ඡායාරූප පෙළකි. 

ඡායා­රූප - ඉන්දික මල්ල­වා­රච්චි

Comments