වර්ජන කර උතුම් ගුරු වෘත්තිය කෙලෙ­සනු එපා | සිළුමිණ

වර්ජන කර උතුම් ගුරු වෘත්තිය කෙලෙ­සනු එපා

ගුරු වෘත්තීය සමි­ති­වල අව­ශ්‍ය­තා­ව­යන් වෙනු­වෙන් ගුරු­වරු ඉගෙ­නීම් පසෙක ලා වෘත්තීය ක්‍රියා­මාර්ග වලට පිවි­සීම කණ­ගා­ටු­දා­ය­කය. ගුරු දින යොදී ඇති සති­යෙත් මෙවැ­නිම වූ වෘත්තීය ක්‍රියා­මා­ර්ග­ය­කට යෑමේ සූදා­න­මක් ඇති බව ආරංචි විය. එය කොතෙක් අප්‍ර­සන්න සිදු­වී­ම­ක්දැයි ඕනෑම කෙනෙ­කුට සිතා ගත හැකිය. පසු­ගිය කාලයේ පාස්කු ප්‍රහාර, කාල­ගුණ වෙන­ස්කම් හා පිළි­තුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කට­යුතු හේතු­වෙන් පාසල් දරු­වන්ගේ අධ්‍යා­පන කට­යුතු විශාල පසු­බෑ­ම­කට සිදුවූ බව මේ පිරිස අත්දැ­කී­මෙන්ම දන්නා දෙයකි. එදා ගුරු වෘත්තියේ නියැලී ගුරු දෙවි­වරු සිටි­යහ.

ගුරු­වරු දරු­වන්ගේ දෙවැනි මවු­වරු විය. එසේ හෙයින් දිනක පාඩුව පවා දරු­වන්ගේ අධ්‍යා­පන කට­යුතු වලට සිදු­වන්නේ ඉම­හත් බල­පෑ­මකි.

දරු­වන්ගේ දෙවැනි මවු­වරු වූ මේ උතුම් ගුරු වෘත්තියේ නියැ­ලෙන ගුරු­ව­රුන්ගේ දිනය අදට යෙදී ඇත. දරු­වන් බුලත් හුරු­ල්ලක් රැගෙන තම දෙපා වඳිද්දී හෝ දරු­වන් වෙනු­වෙන් මෙවැනි වෘත්තීය ක්‍රියා­මාර්ග වල නියැ­ලීම කෙතෙක් මානු­ෂි­කද යන්න තම­න්ගෙන්ම විමස බැලිය යුතු වන්නේය. ගුරු දෙවි­ව­රුන් ලෙස සල­කන මෙවැනි පිරි­සක් සාමාන්‍ය වර්ජ­ක­යින් සේ හැසී­රීම කවු­රුන් හෝ අනු­මත කරන්නේ නැත.

 

වත්තල, විජිත බාල­සූ­රිය

Comments