වර්ජන කර­න්නට පෙර දෙව­රක් සිතන්න | සිළුමිණ

වර්ජන කර­න්නට පෙර දෙව­රක් සිතන්න

දුම්රිය සේව­ක­යින් සිය ඉල්ලීම් ගණ­නා­වක් මුල්කර ගනි­මින් දුම්රිය මඟීන්ට කරන මේ හිරි­හැර අප දකින්නේ අප්‍ර­සන්න සිදු­වී­මක් ලෙසයි. මේ වන විට රට ප්‍රධාන මැති­ව­ර­ණ­ය­කට සූදා­නම් වන මොහො­තක්ය. එසේ හෙයින් බොහෝ දෙනෙක් සිතන්නේ එවන් අව­ස්ථා­වක මෙවැනි වර්ජ­න­යක් කිරී­මෙන් සාර්ථක ප්‍රති­පල ලබා ගත හැකි බවකි. මේ ආකා­ර­යෙන් හැම ක්ෂේත්‍ර­යක්ම සිත­න්නට වුව­හොත් රටට සිදු­වන ඉර­ණම සිතා ගන්නට බැරිය. අද රටේ සෑම ක්ෂේත්‍ර­ය­ක­ටම විවිධ වැටුප් ප්‍රශ්න ඇත. විසඳා ගන්නට බොහෝ දේ ඇත. එහෙත් දැනට රට පව­තින තත්ත්වය, මෙන්ම මේ වන විට ප්‍රමු­ඛ­තා­වය දිය යුතු අංශ ගැන සිතා හෝ මේ දේවල් කල්දැ­මිය යුතු ය. අප දන්නා තර­මින් දුම්රිය සේව­ක­යින් ඇතුළු වර්ජ­නය කර­න්න­වුන්ට විශාල වැටුප් හා අති­කාල සේවා හිමි­වන බව කිව යුතුය. මේ නිසා මෙවැනි ක්‍රියා­මාර්ග වලට යාමට පෙර දෙව­රක් සිත­න්නට මානු­ෂික විය යුතු බව අපි සිතමු.

කඩ­වත, විම­ල­සේන සපු­තන්ත්‍රී

 

Comments