කොට­ගල පබ්්බ­තා­රා­මයේ කඨින පින්කම19දා | සිළුමිණ

කොට­ගල පබ්්බ­තා­රා­මයේ කඨින පින්කම19දා

කොට­ගල පබ්බ­තා­රාම විහා­රයේ කඨින පින්කම මේ 19 සහ 20 දෙදින පැවැත්වේ. විහා­රස්ථ දායක සභාව, කාන්තා සමි­තිය, සාරි­පුත්‍ර දහම් පාසල ප්‍රදේ­ශ­වා­සීන්ගේ සහාය ඇතිව විහා­රා­ධි­පති ධම්ම­ජෝති සම්මාන හිමි­යන්ගේ අනු­ශා­සනා පරිදි පින්කම් මාලාව සිදු කෙරේ.

Comments