ඇමැති-සමිති කඹ ඇදි­ල්ලෙන් වර්ජ­නය දුරදිග යයි | සිළුමිණ

ඇමැති-සමිති කඹ ඇදි­ල්ලෙන් වර්ජ­නය දුරදිග යයි

දුම්රිය වර්ජ­නය දුර දිග යෑමට හේතුව ප්‍රවා­හන රාජ්‍ය ඇමැ­ති­ව­රයා හා වෘත්තීය සමිති අතර ඇති කඹ ඇදි­ල්ලක් බව ප්‍රවා­හන අමා­ත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි.

රනුක්ගේ කමි­ටුව විසින් ලබා දුන් වැටුප් සංශෝ­ධ­නය වෘත්තීය සමිති විසින් නොපිළිගැ­නීම නිසා දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සංවෘත දෙපා­ර්ත­මේ­න්තු­වක් බවට පත් කිරී­මට කැබි­නට් අනු­මැ­තිය හිමි වූ අතර එසේ වුවත් තම වැටුප් ගැට­ලු­වට එයින් විස­ඳුම් ලැබී නොමැති බව පව­ස­මින් වෘත්තීය සමිති විසින් වර්ජ­නය දිගින් දිග­ටම ක්‍රියා­ත්මක කරන ලදී.

එසේම වෘත්තීය සමිති විසින් වැටුප් කොමි­සම හා සාක­ච්ඡා­වක් ලබා දෙන ලෙස ඇමැ­ති­ව­රා­යෙග් ඉල්ලා සිටි අව­ස්ථා­වේදී එය ඉටු කරනු ලබන බවට ඇමැ­ති­ව­රයා පොරොන්දු වී එය ඉටු නොකළ බවට ද වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන අතර සේව­යට වාර්තා කිරී­මෙන් පසු සාකච්ඡා කිරී­මට තමන් බලා­පො­රොත්තු වන බව රාජ්‍ය ඇමැ­ති­ව­රයා පව­සයි.

එසේම මහ­ජ­න­තාව ගැන සිතා සේව­යට වාර්තා කර­න්නයි ඇමැ­ති­ව­රයා කළ ඉල්ලීම්ද වෘත්තීය විසින් ප්‍රති­ක්ෂේප කර ඇති අතර සේව­යෙන් පහ කිරීමේ ලිපි ලබා දෙන ලෙස ඇමැ­ති­ව­රයා විසින් දුම්රිය සාමා­න්‍යා­ධි­කා­රි­ව­රයා වෙතද උප­දෙස් ලබා දී ඇත. එසේම මඟී ජන­තාව ගැන සිතා දුම්රිය සේවාව අත්‍ය­වශ්‍ය සේවා­වක් බවට පත් කර සේව­ක­යින්ට ඒ හරහා නීති­මය කට­යුතු කිරී­මට ඇමැ­ති­ව­රයා විසින් ගන්නා ලද උත්සා­හය නිසා වෘත්තීය සමිති එයට එකට එක කිරී­මක් වශ­යෙන් කිසි­සේත්ම ඉල්ලීම් ලබා දෙන තුරු සේව­යට වාර්තා නොක­රන බවට තිර­ණ­යක් ගෙන ඇත.

මේ වර්ජ­නය නිසා දින­කට ධාව­නය කළ යුතු දුම්රිය ගමන් වාර 376න් ධාව­නය කිරී­මට හැකි­යාව ලැබී ඇත්තේ ගමන් වාර 18ක් පම­ණක් වන නිසා මඟීහු විශාල අප­හ­සු­තා­ව­ට පත් වූහ.

Comments