අනුර කුමා­රගේ පක්ෂය මේ සතියේ හෙළි කරයි | සිළුමිණ

අනුර කුමා­රගේ පක්ෂය මේ සතියේ හෙළි කරයි

 

ජාතික ජන බල­වේ­ගයේ අපේ­ක්ෂක අනුර කුමාර දිසා­නා­යක මහතා ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට තරග කරන්නේ ස්වාධී­නව නොව, ජාතික ජන බල­වේ­ග­යට සම්බන්ධ ලියා­ප­දිංචි දේශ­පා­ලන පක්ෂ­ය­කින් බවත්, ඒ පක්ෂය හා තරග කරන ලකුණ ඉදි­රි­යේදී හෙළි කරන බවත් ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණ පව­සයි.

 

ජාතික ජන බල­වේ­ගය ලියා­ප­දිංචි පක්ෂ­යක් නොවන හෙයින් අනුර කුමාර දිසා­නා­යක මහතා ස්වාධීන අපේ­ක්ෂ­ක­යකු ලෙස තරග කරන බවට බොහෝ දේශ­පා­ලන පක්ෂ හා විචා­ර­ක­යන් පව­ස­තත් එහි සත්‍ය­තා­වක් නැති බවද ඒ පක්ෂය පව­සයි.

අනුර කුමාර දිසා­නා­යක මහතා ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණේ නාය­කයා වුවත් මෙවර මැති­ව­ර­ණ­යට තරග කරන්නේ ජාතික ජන බල­වේ­ගය යටතේ වන බැවින් ඒ බල­වේ­ග­යට සම්බන්ධ සියලු සංවි­ධාන හා පක්ෂ­වල එක­ඟ­තාව අනුව කට­යුතු කරන බවද ඒ පක්ෂය පව­සයි.

Comments