ප්‍රශ්න විචා­රා­ත්මක තර­ගා­ව­ලියේ ජය LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණ­යට | සිළුමිණ

ප්‍රශ්න විචා­රා­ත්මක තර­ගා­ව­ලියේ ජය LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණ­යට

 LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණය, ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල තර­ග­ක­රු­වන් රැසක් පරා­ජ­යට පත් කර­මින් 2019 අන්තර් රක්ෂණ සමා­ගම් ප්‍රශ්න විචා­රා­ත්මක තර­ගයේ ජය­ග්‍රා­හ­කයා ලෙස කිරුළු පැල­ඳී­මට සම­ත්විය. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ආය­ත­නය සංවි­ධා­නය කළ එම තර­ගා­ව­ලිය ශ්‍රී ලංකා පද­නම් ආය­ත­නයේ දී පසු­ගි­යදා පැවැ­ත්විණි.‍

ජීවිත සහ සාමාන්‍ය රක්ෂණ සමා­ගම් 13ක් තර­ගා­ව­ලි­යට සහ­භාගී විය. ප්‍රශ්නා­ව­ලියේ අව­සන් වටය සෙලින්කෝ ලයිෆ් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් AIA ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සහ LOLC ලයිෆ් ඇෂු­ව­රන්ස් අතර දැඩි හා තියුණු සට­නක් විය. LOLC සමූ­හයේ පූර්ණ අයි­තිය සහිත අනු­බද්ධ සමා­ග­මක් වන LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණය විශේ­ෂ­යෙන් සැකසු ' සුරැකි දරු' ළමා රක්ෂ­ණය, ලයිෆ් ප්‍රොටෙක්ට් සහ ලයිෆ් ප්‍රොටෙක්ට් ප්ලස්, රියැ­ලිටි ප්ලෑන්, විශ්‍රාම සැල­සුම්, ට්‍රිපල් ප්‍රොටෙ­ක්ෂන් ප්ලෑන් සහ නිවාස ණය රක්ෂ­ණය ඇතුළු ජීවිත රක්ෂණ පෙළක් පිරි­න­මයි.

LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණය පළ­පු­රුදු, ක්‍රියා­ශීලී අලෙවි බළ­කා­ය­කින් සහ සමූ­හයේ ශක්ති­මත් හවු­ල්කා­රිත්ව ජාලයේ සහ එහි ඒකා­බද්ධ ශක්තියේ සහාය ලබන දිව­යින පුරා විසි­රුණු මනා පුහු­ණුව ලද මූල්‍ය සැල­සු­ම්ක­රු­ව­න්ගෙන් සම­න්විත වේ. උපා­ය­මා­ර්ගි­කව සහ කලා­පීය වශ­යෙන් ව්‍යාප්ත වන ව්‍යාපාර ආකෘ­ති­යක් සහිත LOLC ජීවිත රක්ෂ­ණය පාරි­භෝ­ගි­ක­යන් වෙත අද්වි­තීය සේවා­වක් ලබා දීමට සමත්ව සිටින අතර, සාර්ථ­ක­ත්වය ළඟා කර ගැනීම උදෙසා රක්ෂ­ණයේ සැබෑ හවු­ල්කරු වීමට කැපවී සිටී.

Comments