ඉස්සන් අප­න­ය­න­යෙන් රුපි­යල් මිලි­යන 3485 ක ආදා­ය­මක් | සිළුමිණ

ඉස්සන් අප­න­ය­න­යෙන් රුපි­යල් මිලි­යන 3485 ක ආදා­ය­මක්

ඉස්සන් වගාවේ වැඩිම අස්වැන්න පසු­ගිය 2018 වස­රේදී වාර්තා වී ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි. ඒ අනුව 2018 වස­රේදී ඉස්සන් වගාවේ අස්වැන්න මෙට්ට්‍රික් ටොන් 8100 ක් ඉක්මවා තිබේ. මෙහිදී එම ඉස්සන් නිෂ්පා­ද­නය අප­න­ය­නය කිරී­මට හැකි­යාව ලැබී ඇති අතර ඉන් රුපි­යල් මිලි­යන 3485 ක ආදා­ය­මක් උපයා ගැනී­මට ද අප රටට හැකි­යාව ලැබී තිබේ.

මේ වන විට මෙරට ඉස්සන් වගාව තව­දු­ර­ටත් ව්‍යාප්ත කර­මින් එම කර්මා­න්තයේ අනා­ග­තය වෙනු­වෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංව­ර්ධන අමා­ත්‍යාං­ශය විශාල වැඩ කොට­සක් ඉටු කර­මින් සිටියි.

ඉස්සන් නිෂ්පා­ද­නය හා අප­න­ය­නය දිරි ගැන්වීම පම­ණක් නොව දේශීය මත්ස්‍ය නිෂ්පා­ද­න­යෙන් රට ස්වයං­පෝ­ෂිත කිරීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ කඩි­නම් කිරී­මට අවශ්‍ය සියලු සැල­සුම්ද මේ වන විටත් ක්‍රියා­ත්මක වී තිබේ. ඉතා කඩි­න­මින් මිරි­දිය ධීවර වගා සංග්‍රා­ම­යක් දියත් කර එම මිරි­දිය වගා සංග්‍රා­මය මගින් මිරි­දිය ධීවර කර්මා­න්තය ඉහළම තල­ය­කට ඔසවා තැබීම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංව­ර්ධන අමා­ත්‍යාං­ශයේ අර­මුණ වී තිබේ. ලෝකයේ ඉහළ වෙ‍ෙළ­ඳ­පො­ළක් සහ ඉහළ මිලක් සහිත ඉස්සන් , කකු­ළු­වන් ඇතුළු මත්ස්‍ය විශේෂ ගොඩ­බිම වගාව මගින් අප­න­ය­නය සද­හාම නිෂ්පා­ද­නය කිරී­මත් , දේශීය පාරි­භෝ­ජ­නය සදහා අවශ්‍ය මත්ස්‍ය ප්‍රමා­ණය මිරි­දිය ධීවර කර්මා­න්ත­යෙන් සපු­ර­ාලී­මත් ඉලක්ක කර වගා සංග්‍රා­ම­යක් දියත් කිරී­ම­ටත් සැල­සුම් සකස් වී තිබීම අගය කළ යුතුය. ඉස්සන් වගා­වෙන් රටට ඉහ­ළම විදේශ ආදා­ය­මක් හිමි කර­දීම සදහා අව­ශ්‍යය කට­යුතු ජල­ජිවි වගා සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය මගින් ක්‍රියා­ත්මක කර­මින් සිටින අතර ඉතා ජන­ප්‍රිය “වැනමේ සහ මොන­ඩොන් ” නමැති ඉස්සන් ප්‍රභේද වගා කිරීම ආරම්භ කිරී­ම­ටද පිය­වර ගෙන ඇත. මන්නා­රම දිස්ත්‍රි­ක්කයේ හෙක්ට­යාර 1400 ක මත්ස්‍ය වගා සහ කර්මාන්ත කලා­ප­යක් ඇර­ඹී­මට ද යෝජනා වී තිබේ.ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙද­ආ­රච්චි මහතා පව­සන අන්ද­මට පසු­ගිය කාල­යේදී විශාල ප්‍රමා­ණයේ ඉස්සන් ගොවි­පළ කුඩා කොටස් කර වෙනත් කට­යුතු සදහා දීම තහ­නම් කිරී­ම­ටත්, කර්මා­න්තය සදහා කැප­වන අයට ආධාර සහ ණය ලබා­දී­ම­ටත් ධීවර අමා­ත්‍යාංශය විශාල වැඩ කොට­සක් ඉටු කර ඇත.

මේ වන විට මෙරට ඉස්සන් වගාවේ වැඩිම අස්වැන්න වාර්තා වන්නේ පුත්ත­ලම දිස්ත්‍රි­ක්ක­යෙනි.

ධීවර වගා සංග්‍රා­මය සාර්ථක කර­ගැ­නීම සදහා ඉස්සන් වගා කර්මා­න්තයේ නිරත ධීවර ප්‍රජාව සහ ව්‍යාපා­රික ප්‍රජාව දැනු­වත් කිරීමේ විශේෂ හමු­වක් පසු­ගි­යදා එම දිස්ත්‍රි­ක්කය කේන්ද්‍ර කර ගනි­මින් පැවැති අතර ජාතික ජල­ජිවි වගා සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය (නැක්ඩා) ජල­ජිවි වගා සංව­ර්ධන සංස­දය (SLADA) ඒකා­බ­ද්ධව එම වැඩ­ස­ට­හන සංවි­ධා­නය කර තිබුණි . පුත්ත­ලම දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ඉස්සන් වගාවේ නිරත ධීවර ප්‍රජාව සහ ඉස්සන් කර්මා­න්තය ආශ්‍රිත ව්‍යාපා­රික ප්‍රජාව ඇතුළු හය­සි­ය­යකට අධික පිරි­සක් සහ­භාගී වී ඊට සහ­භාගී වී සිටි අතර එහිදී අද­හස් දැක් වූ අමාත්‍ය දිලිප් වෙදඅ­ාරච්චි මහතා සද­හන් කළේ මිරි­දිය ධීවර කර්මා­න්ත­යෙන් රටට උප­රිම දාය­ක­ත්ව­යක් ලබා දී නව රැකියා, නව ආදා­යම් උප­ද්ද­වන ක්ෂේත්‍ර­යක් බවට මෙම කර්මා­න්තය පත් කිරීම අවශ්‍ය සියළු සැල­සුම් වත්මන් රජය මගින් දැන­ට­මත් සකස් කර ඇති බවයි. වත්මන් රජය යටතේ ධීවර කර්මා­න්තය සදහා යළිත් ජී.එස්.පී බදු සහ­නය ලබා ගැනී­මට හැකි වුණු බවද මෙහිදී අව­ධා­ර­ණය කළ අමා­ත්‍ය­ව­රයා දේශීය මිරි­දිය ධීවර අස්වැන්න ඉහළ නැංවී­මට මෙන්ම මේ කර්මා­න්තය හා එක්වන නව ව්‍යව­සා­ය­ක­යින් වෙනු­වෙන් අව­ශ්‍ය පහ­සු­කම් සහ ආධාර ලබා දීම­ටත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංව­ර්ධන අමාත්‍යාංශය විශේෂ වැඩ­ස­ට­හන් රැසක් ක්‍රියා­ත්මක කර­මින් සිටින බවද අනා­ව­ර­ණය කළේය.

Comments