සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අධ්‍යාපනික/ වෘත්තීය

කින්ග්ස්ටන් කොලේජ් ඉන්ටර්නැෂනල් මෝදර,​ වැල්ලවත්ත,​ ගල්කිස්ස ශාඛා 2019/​09/​02 වන දිනකට අධ්‍යාපන වර්ෂය ඇරඹුවා. සිසුන් ඇතුළත් කිරීම පෙර පාසල සිට උසස් පෙළ දක්වා,​ වැඩි විස්තර සඳහා 84,​ ඩිලාසල් පාර,​ කොළඹ 15. දු.ක. 0777268279,​ 0765617661,​ 0112527111,​ 0112582497,​ 0114004047,​ ඊමේල්: K​i​n​g​s​t​o​n​c​o​l​l​e​g​e​1​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
089321

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ.පො.ස. උ/​පෙ සංයුක්ත ගණිතය කණ්ඩායම් /​ තනි ඔබ ස්ථානයේදී (ඔබ විසින් සංවිධානය කළ යුතුයි) සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය. කොළඹ,​ ගම්පහ,​ ගාල්ල,​ නුවර,​ රත්නපුර. 0768857354.
092883

ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ සහ Online මගින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය,​ විද්‍යාව,​ ගණිතය උගන්වයි. පිලිප් පර්ඩිනන්ස්. 0777-622834.
093419

දරුවාට ඉංග්‍රීසි : Cambridge English for Young Learners,​ නිවැරදි උච්චාරණය,​ ජාත්‍යන්තර කේම්බ්‍රිජ් සහතික,​ Starters,​ Movers,​ Flyers,​ මෙවර ශිෂ්‍යත්වය අවසන් කළ සහ වයස අවුරුදු 06-12 ළමුන්ට,​ තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති කඩවතදී. Facilitator : Native English Speaking Teacher. 076-6789226.
093330

2020 සඳහා භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් හා ඒකපුද්ගල පුනරීක්ෂණ පන්ති කඩවත කිරිබත්ගොඩ,​ කැලණිය,​ බියගම,​ ගම්පහ අවට සිසුන් සඳහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ. ඉහළ සාමාර්ථයකට විභාග පෙරහුරුවක්. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර රැසක් Marking Scheems වලට අනුව සාකච්ඡා කිරීම,​ ලකුණු ලබාගැනීම,​ විශිෂ්ට ජයක් සඳහා දේශක ඉංජිනේරු මධුෂාන් ගනේගෙදර BSC (Kalaniya) MSC (Moratuwa) Pending. විමසීම් : 0774704833.
081990

5 - සා/​පෙළ ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය,​ ඉංග්‍රීසි කේම්බ්‍රිජ්. එඩෙක්සෙල්,​ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය නිවසට පැමිණේ. තනි,​ කණ්ඩායම් (උපරිම සිසුන් පහයි). දේශීය සිංහල,​ දෙමළ මාධ්‍යය,​ ඉංග්‍රීසි,​ පාසැල් හැරගිය අයට,​ ගෘහණියන්ට,​ රැකියා කරන්නන්ට මූලික ඉංග්‍රීසි. විමසීම් : 0728537724.
094112

සුනඛාදී සතුන් සේවා

ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් බලු පැටවුන්. කොට්ටාව. දු.අ. 0112899198,​ 0777320823.
093438

Comments