රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු වෙළඳ/ අලෙවිකරණ

අලෙවිකරණයට කැමති ඔබට ලෝකයේ දෙවන විශාලතම මූල්‍ය සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට දැන් සම්බන්ධවිය හැක. ඉහළ ආදායමක්. ජාතික අන්තර්ජාතික පුහුණුවක් සමගින්. කළමනාකරු. 0714-822832. l​p​p​k​u​m​a​r​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
093998

ඇබෑර්තු කාර්මික

කඩවත පිහිටි ආයතනයකට ෆයිබර් ග්ලාස් සහ ප්ලාස්ටික් වෙල්ඩින් වැඩ දන්නා අය අවශ්‍යයි. 077-2900251.
093337

ඇබෑර්තු ගෘහසේවය

අවශ්‍යයි. කොළඹ නිවසකට ස්ථිර නැවතී සේවයට දක්ෂ පළපුරුදු මින් පෙර මැද පෙරදිග හා කොළඹ නිවසක සේවය කළ කාන්තාවක් අවිවාහක වයස් සීමාව අවු. 35 න් පහළ විය යුතුය. ඉහත සියලු පළපුරුදුකම් හා දක්ෂකම් ඇති කාන්තාවකට මාසික වැටුප රු. 50,​000/​= දක්වා වේ. ප්‍රථමයෙන් 071-7555555 අමතා වේලාවක් වෙන්කර ගෙන නො. 400/​60/​10,​ බෞද්ධාලෝක මාවත,​ කොළඹ 07 පැමිණෙන්න.
090611

කැලණිය ගෝනවල ප්‍රදේශයේ තුන් දෙනෙකු පමණක් සිටින නිවසක තවත් සේවිකාවක් සමග වැඩට හා අවු. 2 1/​2 ක දරුවෙකු බලාගැනීමට සේවිකාවක් අවශ්‍යයි. අනිකුත් පහසුකම් සහිතව වැටුප රු. 40,​000/​- ක්. වැඩි විස්තර සඳහා 2913773 දුරකථන අංකය අමතන්න.
093817

ඇබෑර්තු හෝටල්/ බේකරි

මීගමුවට ආසන්න කුඩා සංචාරක හෝටලයක් සඳහා සුදුසු කළමනාකරුවෙකු සොයයි. Email CV : s​o​o​r​i​y​a​s​k​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ Whatsapp : 00971503592018.
092436

ඇබෑර්තු මේසන්වරු/ වඩුබාස්වරු

අතිදක්ෂ මේසන් බාස්වරු,​ සැටලින් බාස්වරු,​ ගෝලයින් අවශ්‍යයි. නවාතැන් ඇත. අවුරුදු 25-45 අතර,​ සිත්ගන්නා වැටුප්. OT ඇත. 072-5337562,​ 072-6206185.
091273

ඇබෑර්තු විවිධ

අලුත් සේවකයන් බඳවා ගැනීම සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සුදුසුකම්. පරිගණක භාවිතය සහ ගීත පටිගත කිරීම සාමාන්‍ය දැනුම. පිරිමි අවුරුදු 25 අඩු විමසන්න. 0718175007,​ 0112344305,​ 0759175007. සෙත්සිරි මියුසික් සෙන්ටර්,​ මල්වත්ත පාර,​ කොළඹ 11.
093864

ඇබෑර්තු. කොළඹ පිහිටි රෙඩිමික්ස් කොන්ක්‍රීට් ආයතනයකට පළපුරුදු බර වාහන රියදුරන් සහ කම්කරුවන් වහාම අවශ්‍යයි. ඉන්ෆොමෙක්ස් කොන්ක්‍රීටින් (පුද්.) සමාගම,​ නො. 9,​ කෝවිල් වීදිය,​ කොළඹ 10. 0717881215 /​ 0710689011.
093060

මුදල් අයකැමි තනතුර සඳහා ගැහැණු ළමයින් අවශ්‍යයි. සම්මුඛ පරීක්‍ෂණය සඳහා 23-09-2019 උදේ 10 පැමිණෙන්න. සිසිල පේන්ට් ස්ටෝර්ස්,​ 221,​ මැසෙන්ජර් වීදිය,​ කොළඹ 12.
093253

Comments