රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං/​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා. ලීසිං (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය. එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස්/​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්,​ වාහන හුවමාරුව වෙළඳ පොළේ අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදුකරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hot Line. 0777-970049.
093842

මෝටර් කාර් රථ - විකිණීම

පර්ජෝ 405,​ ක්‍රීම් වර්ග,​ 16- අංක 06,​ ස්වර්ණ පාර,​ කොළඹ 06. 0773473462. අපේක්ෂිත මිල රුපියල් 800,​000/​-
093043

ටොයොටා කාර් රථ - විකිණීම

බ්‍රෑන්ඩ්නිව් (2019/​06) විට්ස්,​ වයින් රෙඩ් වර්ණය,​ F,​ සේෆ්ටි පැකේජ්,​ එස්එන් 3,​ LED ලයිට්,​ ෆොග් ලයිට්,​ ලීසිං කටයුතු පිළියෙල කරදිය හැකිය. විමසීම් : 0777-278763,​ 0777-277934.
093490

නිසාන් කාර් රථ - විකිණීම

නිසාන් එෆ් බී 15,​ ඔරිජිනල් ඒ/​සී,​ පවර් ෂටර්ස්/​ මිර(ර්)ස්. ඒබීඑස්,​ සෙන්ට්‍රල් ලොක්,​ සෙකියුරිටි සිස්ටම්,​ ලියාපදිංචිය. 2003. 071-8178444,​ 033-2224492.
090773

NISSAN EX - TRIAL 2015 දෙසැම්බර් නිෂ්පාදිත 2016 ජනවාරි ලියාපදිංචි Fully Loaded (සුදුපාට) Personal Imported Millage 77,​000 1 st Owner කාර් රථය විකිණීමට. 0775495968,​ 0726841823.
094228

හොණ්ඩා කාර් රථ - විකිණීම

හොන්ඩා ෆිට් GP1 වෛද්‍යවරයකු විසින් පාවිච්චිකරණලද පෞද්ගලික ආනයනය. ලියාපදිංචිය 2014,​ කෲස් කන්ට්‍රෝල් ස්මාට් කීස්,​ ඔරිජිනල් නැවි. 071-0393909.
090772

සුසුකි කාර් රථ - විකිණීම

වැගන් - R FZ 2017 කළු පැහැති රථය ලියාපදිංචිය 2018 (CBE xxxx) විකිණීමට. ලක්‍ෂ 28/​-. 36000km. මිල සාකච්ඡා කළ හැක. 077-2145154.
092656

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංගල - විකිණීම/ උවමනායි

හෙවි ඩියුටි සිංගල් පිලර් වාහන ඔසවනය (Hoist),​ ඩබල් සිලින්ඩර් හෙවි ඩියුටි කම්ප්‍රෙසරය සහිතව. රුපියල් 200,​000/​-. 0773473462. 06,​ ස්වර්ණ පාර,​ කොළඹ 06.
093048

Comments