නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 02 ක් තැබූ හංසිනී ගෝමස් | සිළුමිණ

නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 02 ක් තැබූ හංසිනී ගෝමස්

හංසිනී ගෝමස් කිලෝග්‍රෑම් 49 බර පන්තියේ බර ඉසිලීම කාන්තා ඉසව්වේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් තායිලන්තයේදී පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී පිහිටුවා තිබේ.

එහිදී ඇය ස්නැච් ක්‍රමයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 72 ක බරක් එසවූයේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ද පිහිටුවමිනි.

මේ අතර හංසනී, එම බර පන්තියේ මුළු බර ලෙස කිලෝග්‍රෑම් 157 ක බරක් එසවිය.

Comments