මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

මාතලේ පාර අලවතුගොඩ 1970 උපන් රූමත් දියණියට රජයේ සේවයේ නියුතු පුතකු මව සොයයි. හඳහන ගැලපීම අවශ්‍යයි.
B136148

79 සැප්. උපන් මීගමුවේ කතෝලික නීතිවේදී උපාධිධාරී ස්ථිර ගුරු සේවයේ නියුතු උස අඩි 5 ක් පමණ තලඑළලු ළාබාල පෙනුමැති දියණියට ගුණයහපත් උගත් ස්ථිර රැකියාවැති පුතණු කෙනෙක් දෙමාපියන් සොයති. මීගමුව නගරය තුළ අංගසම්පූර්ණ නිවසක් සහිත පර්. 70 ක ඉඩමක්ද දියණිය සතුය. දු.ක. 031-2221243 කරුණාකර රාත්‍රී 7.00න් පසු අමතන්න.
B136175

Comments