නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

අගනා අයුරින් ෆ්ලයිවුඩ් ෂටලිම යොදා සියලු අමුද්‍රව්‍ය සමග කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම වර්ග අඩිය 470/​-. සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ සිදු කෙරේ. H.P. Construction,​ Polgasowita. ටෙලි : 072-5337562,​ 075-6206185 /​ 072-7108673.
087481

ඔබගේ ඉඩමේ අප ළවා නිවාස සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකරවා ගන්න. අංගසම්පූර්ණ වර්ග අඩිය 3,​470/​-. සිවිල් ඉංජිනේරු කටයුතු,​ නිවාස සැලසුම් ඇඳීම,​ සියලුම නිවාස සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම,​ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සමග ගොඩනැගිලි නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු. පොළවේ ඉන්ටලොක් ගල්ඇතිරීම,​ සාධාරණ මිලගණන් යටතේ සිදු කෙරේ. H.P. Construction,​ Polgasowita. Tel : 072-5337562,​ 075-6206185 /​ 072-7108673.
087478

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

කැස්බෑව ලාෆ් සුපර් මාර්කට් සහ ගයිඩන්ස් පාසල අතර පිහිටි තානායම් පාරේ කැස්බෑව කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 175m දුරින් පිහිටි අගනා බිම් කොටස් 5 ක් පර්චස් 6.1 පර්චස් 6 1/​2 පර්චස් 7 ක පර්චස් 7 1/​2 පර්චස් 8 වහාම විකිණීමට. ලක්ෂ 58 සිට. 0714425247,​ 0777254035.
091935

කොළඹට ආසන්නයේ වැල්ලම්පිටිය වෙන්නවත්ත ප්‍රාදේශීයේ පර්චස් 40 ක ඉඩමක් කොටස් වශයෙන් විකිණේ නිරවුල් ඔප්පු විමසීම්. 0115109900
091171

කොළඹ 15 මට්ටක්කුලිය ෆර්ගියුෂන් පාරේ පර්චස් 19 නිවස සමග ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා සුදුසු ඉඩම විකිණේ. මිල ගණන් කතා කළ හැක. තැරැව්කරුවන් අනවශ්‍යයි. 0715350340 .
090175

ගොතටුව නව නගරයේ සියලු පහසුකම් සහිත නව තෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත. මිලියන 25. 0757615178
091361

ගොඩගම හයිලෙවල් පාරට නුදුරු කාමර 2 ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත අංගසම්පූර්ණ නවීන නිවස අයිතිකරු විදෙස් ගතවෙන බැවින් වහාම විකිණේ. ව්‍යාපාරයකට ද සුදුසු මෙම නිවස සහ ඉඩම පර්චස් 8 කි. විමසීම් සඳහා අදම අමතන්න. අමිල (075-9370272)
090032

මහරගම පිළියන්දල ප්‍රධාන පාරට යාබද සුබසාධක මාවතේ පර්. 10 ක දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත. සියලු පහසුකම් සහිතයි. දු.අ. 0777-794885 නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද ඇත.
091726

රත්මලාන කටුකුරුවත්ත පාර පර්චස් 10 ක ඉඩමක් විකිණීමට. පිරිසිදු ඔප්පු. 0770490542
091386

ගේ දොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

ගණේමුල්ල ආසන්න ප්‍රදේශයේ පර්චස් 7,​ 10,​ 12. 15 බිම් කොටස් විකිණීමට 125,​000 සිට 200,​000. 0776290637,​ 0776910971
091243

ගේ දොර ඉඩකඩම් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

අක්කර තුනක (03) ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. අනුරාධපුරය අභයගිරිය ආසන්නයේ. සින්නක්කර ඔප්පු සහිතය. 0773546453
090713

ගේ දොර ඉඩකඩම් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බූස්සට කිලෝ මීටර 1/​4 නුදුරින් පිහිටි ගාලුපාරට මුහුණලා මුහුදු තීරය දක්වා පිහිටි පර්චස් 67 ක ඉඩම විකිණීමට විමසීම් 0773812559 සුදත් 0769871223
090744

ගේ දොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

කාමර දෙකක අංගසම්පූර්ණ නිවසක් නාවින්න,​ මහරගම. දු.ක. 0761382245.
091224

කොට්ටාව - පිළියන්දල මාර්ග අංක 255 ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබද සිද්දමුල්ලේ අංග සම්පූර්ණ බිම් මහල නිවස සහ පළමු මහල නිවස යන නිවාස දෙක බදු දීමට තිබේ. වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත. දු.ක. 0112701341,​ 0703191174
090738

කොලොන්නාව නිවසක උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ. මසකට 20,​000/​= බැගින් මාස හයක අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍යයි. 0716133804
090862

කොළඹ 8 බේස්ලයින් පාර. සුඛෝපබෝගී නිවසක්/​ ව්‍යාපර කුලියට දීමට ඇත. 0717-342567,​ 0777-921108.
090148

ගොතටුව සියලු පහසුකම් සහිත නිදන කාමර 03 ඇති නිවස කුලියට දීමට තිබේ. 076-3114727 /​ 0112531513.
091062

නුගේගොඩ,​ මිරිහාන,​ බෝධිය පාර 65A හි නිදන කාමර 2 ගෙය මසකට රු. 55,​000/​-. නිදන කාමර 1 එපාට්මන්ට් රු. 40,​000/​- රු. 35,​000/​- සහ රු. 25,​000/​- පොදු පිහිනුම් තටාකය. සුඛෝපභෝගී ප්‍රැන්ට්‍රි,​ වාහන නැවතීම සමග. අමතන්න. 0772486100 හෝ ලියන්න. d​r​s​a​m​@​r​a​k​f​z​b​c​.​a​e​
091933

පැපිලියානේ කොළඹ පාරේ 381 බිම් මහල වර්ග අඩි 1000 කුලියට 0718219991,​ 0112812700
090470

පිළියන්දල අංගසම්පූර්ණ කාමර 3 උඩුතට්ටුව නිවස කුලියට මාසික 40000/​-. අත්තිකාරම් හයමසක. 0777-785242. 21C,​ 1 වෙනි පටුමග,​ වෑවල,​ පිළියන්දල.
090711

බත්තරමුල්ල සම්පූර්ණ ටයිල්ස් ඇතිරූ කාමර 2 නව නිවස සියලු පහසුකම්. කුලිය 30,​000/​= දු.ක. 0777237169
090133

Apartment අරංගල නගරයට නුදුරින් අලුතින් ඉදිකළ නිදන කාමර 2 කින් යුතු අංගසම්පූර්ණ නිවාස රු. 25,​000/​- (කුලියට) අමතන්න. 076-1228218.
091226

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

නාරම්මල (කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය) ගොවිපලකට සුදුසු පොල් අක්කර 10 හා කුඹුරු අක්කර 2,​ පොල් හා අඹ පැළ යටි වගාව,​ දෙමහල් මුර ගෙය ගබඩාව සමග අවුරුදු 5 කට බදු දීමට ඇත. (අත් ට්‍රැක්ටරය විකිණීමට ඇත) රුපියල් දෙලක්ෂයක්. මාසික කුලිය හා හයමසක ඩිපොසිට් විමසන්න. 0772486100 හා ඊමේල් d​r​s​a​m​@​r​a​k​f​z​b​c​.​a​e​
091934

ගේදොර ඉඩකඩම් උවමනායි

කොළඹින් අවට පදිංචියට සුදුසු පර්චස් 20 ට අඩු ඉඩම් හෝ ගෙවල් ඇත්නම් අමතන්න. 0718858248
090505

Comments