භවයෙන් භවය එන්න ළඟයි | සිළුමිණ

භවයෙන් භවය එන්න ළඟයි

සමර ශ්‍රී දඩගල්ලගේ විසින් නිෂ්පාදනය සහ අධ්‍යක්ෂණය කළ භවයෙන් භවය සිනමා පට‌ය ළඟදීම තිරගත වේ.

සමර ශ්‍රී දඩගල්ලගේ, නිලූ කෝරලගේ, සඳුන් විජේසිරි, ශ්‍රියානි මල්වත්ත,කීර්ති රංජිත්, කීර්ති රංජිත්, බණ්ඩාර ලියනගේ, ජයතිලක හේරත්,චමිලා සැන්ටියානෝ, නන්දිත, රංජනී කුමාරි, කෝෂිලා, පද්මා, කල්දේරා, මල්ලිකා විරසූරිය, තුෂාරි නිල්මිණී රංගනයෙන් දායකවන භවයෙන් භවය කැමරා අධ්‍යක්ෂණය සම්පත් චතුරංග ගෙනි.

 

Comments