මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

මාතර බොදු ගොවි අවුරුදු 39 කඩවසම් පෙනුමැති රජයේ රැකියාව ඇති සියලු දුසිරිතෙන් තොර පවුලේ එකම පුතුට 35 ට අඩු ප්‍රියමනාප යුවතියක් ඉක්මන් විවාහයක් සඳහා පියා සොයයි. විමසන්න. දු. ක. 011-2617460.
G135869

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි,​ දුම්බීමෙන් තොර,​ උස 5' 3" එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ නීති උපාධිධාරී යහපත් ගතිගුණවලින් යුත්,​ මේ වනවිට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැලපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ නීති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි. තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී. පියා විදේශීය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරයෙකි. අප සොයන්නේ සුදුසුකම් ඇති රූමත් වැදගත් පවුලක යහපත් දියණියකි. p​r​o​p​o​s​a​l​8​9​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G135868

28 සිංහල බොදු ගොවි 5' 7" ද්විත්ව ඉංජිනේරු උපාධිධාරී උතුරු ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචි රැකියාවක නියුතු වටිනා නිවසක් සහ වාහන,​ හිමි මසකට ලක්ෂ 13 වැටුපක් ලබන වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති උගත් කඩවසම් පුතුට මනා පවුල් පසුබිමක් යටතේ හැදුන සුදුසු සහකාරියක් හඳුනාගැනීමෙන් පසු විවාහයකට සොයයි. කරුණාකර පිළිතුරු සඳහා සියලුම විස්තර සමග දුරකථන අංකය,​ කේන්දර කොපිය එවන්න. ඊ මේල් m​i​c​h​i​g​a​n​t​r​a​d​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G135859

Comments