හොඳම පුහු­ණු­ක­රු­වාට හිමි සම්මා­නය අමිත්ත ද සිල්වාට | සිළුමිණ

හොඳම පුහු­ණු­ක­රු­වාට හිමි සම්මා­නය අමිත්ත ද සිල්වාට

පසු­ගි­යදා කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝට­ල­යේදී පැවැති ව්‍යාපාර ලෝක ජාත්‍ය­න්තර සංවි­ධාන සම්මාන උලෙ­ළේදී (BWIO) වසරේ හොඳම පුහු­ණු­ක­රු­වාට හිමි සම්මා­නය හිමි­කර ගැනී­මට විෂන් 8 ඇක­ඩ­මියේ ප්‍රධාන දෘෂ්ටික නිල­ධාරි අමිත්ත සුගත් ද සිල්වා සමත් විය. ව්‍යාපාර ලෝකයේ ව්‍යාපාර විච­ක්ෂ­ණ­භා­ව­යක් සහ ව්‍යව­සා­ය­ක­ත්ව­යක් ද, ව්‍යාපා­රික ලෝක­යට කැපී පෙනෙන දාය­ක­ත්ව­යක් දැක්වූ පුද්ග­ල­යන් සහ ආය­තන සඳහා BWIO විසින් මෙම සම්මාන පිරි­න­මයි. ලංකා‍වේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාර පුහු­ණු­ක­රු­වකු වන අමිත්ත සම්මා­න­යට පාත්‍ර වන්නේ Customer Relationship Management and Cross selling’ යන පුහුණු සංක­ල්පය ඔස්සේ වස­රක් තුළ වෘත්ති­ක­යන් දස දහ­ස­කට අධික පිරි­සක් පුහුණු කිරීම උදෙසා ය‍. මෙහිදී බැංකු, මූල්‍ය සමා­ගම්, රක්ෂණ සමා­ගම්, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාල­දි­ව­යිනේ රෝහල් ඇතුළු ආය­තන රැසක පිරි­ස­කට පුහු­ණු­වීම් ලබාදී තිබේ. ආසියා පැසි­පික් කලා­පය තුළ BWIO සම්මා­න­යට ඉහළ වටි­නා­ක­මක් ඇති අතර, මෙම සම්මාන වැඩ­ස­ට­හනේ ප්‍රධාන ඉල­ක්කය වන්නේ ද ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර අංශය වර්ධ­නය කිරී­මයි.

Comments