ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් නව ශාඛාව පොල්ග­හ­වෙල | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් නව ශාඛාව පොල්ග­හ­වෙල

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් දිව­යින පුරා විසි­රුණු සිය ශාඛා ජාලය තව­දු­ර­ටත් පුළුල් කර­මින් සිය නව­තම ශාඛාව පොල්ග­හ­වෙල නග­ර­යේදී පසු­ගි­යදා විවෘත කරන ලදී.

මෙසේ විවෘත කරන ලද නව පොල්ග­හ­වෙල ශාඛාව අංක 130, ගොඩ­වෙල, පොල්ග­හ­වෙල යන ස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන අතර පොල්ග­හ­වෙල අවට ප්‍රදේ­ශ­වල පාරි­භෝ­ගි­ක­යින්ට සියළු රක්ෂණ අවස්ථා එකම වහ­ලක් යටදී සම්පූර්ණ කර­ගැ­නීමේ හැකි­යාව සලසා දි තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් කළ­ම­නා­කාර අධ්‍ය­ක්ෂක දුෂ්‍යන්ත බස්නා­යක මහතා, ප්‍රධාන විධා­යක නිළ­ධාරී චන්දන එල් අළු­ත්ගම මහතා සහ ආය­ත­නයේ ඉහළ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය, සේවක මණ්ඩ­ලය හා පාරි­භෝ­ගික මහත්ම මහ­ත්මීන් රැසක්ද මෙම අව­ස්ථා­වට සහ­භාගී වූ අතර මෙසේ විවෘත වූයේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් 157 වන ශාඛා­වයි.

Comments