යාප­නය ආහාර සැණ­කෙ­ළිය | සිළුමිණ

යාප­නය ආහාර සැණ­කෙ­ළිය

මෙරට ප්‍රමු­ඛ­තම සංචා­රක හෝට­ල­යක් ලෙස පිළි­ගැ­නෙන කොළඹ රමඩා හෝට­ලය මගින් යාප­නය ආහාර සැණ­කෙ­ළිය නමින් ආහාර ප්‍රද­ර්ශ­න­යක් සංවි­ධා­නය කර තිබේ. මෙම ප්‍රද­ර්ශ­නය මේ මස 05 වැනිදා සහ 15 වැනිදා යන දින­වල රාත්‍රී 8.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා එම හෝට­ලයේ දී පැවැ­ත්වී­මට කට­යුතු යොදා ඇත. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ දමිළ ජන­තා­වට ආවේ­ණික රස­වත් ආහාර රැසක් රස­වි­ඳී­මට පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ට අව­ස්ථාව උදාවී තිබේ. ප්‍රථම වරට 2002 වස­රේදී මෙම ආහාර ප්‍රද­ර්ශ­නය සංවි­ධා­නය කළ අතර මෙවර එය රස විඳී­මට සිය පවුල් සහ සමග එක්ව­න්නැයි ද ඒ සඳහා විශේෂ ගාස්තු හඳුන්වා දී ඇතැ­යිද සංවි­ධා­ය­ක­යන් පව­සයි.

Comments