‘පුල­ති­සි­රා­වය, ගු ව­න්වි­දු­ලිය යළි ඇසෙන්නේ කවරදා ද? | සිළුමිණ

‘පුල­ති­සි­රා­වය, ගු ව­න්වි­දු­ලිය යළි ඇසෙන්නේ කවරදා ද?

පුල­ති­සි­රා­වය ගුවන් විදුලි සේවය අර­ඹන බවට වාර්තා වුවත් තව­මත් එම පොරො­න්දුව ඉටු­කි­රී­මට හෝ එහි මූලික වැඩ­ක­ට­යුතු පවා සිදු­කර නැති බව රැකියා අහිමි වූ පුල­ති­සි­රා­වයේ සේවක සංස­දයේ පිරිස් පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හා මහ­වැලි අධි­කා­රිය එක්ව ඇරඹූ මෙය හිටි හැටි­යේම වසා දමන්නේ සේව­ක­යන්ගේ රැකි­යාද අහිමි කර­මිනි. පොළො­න්න­රුව ඇතු­ළුව දිස්ත්‍රික්ක 08ක් ආව­ර­ණය වන පරිදි මෙහි විකා­ශන කට­යුතු සිදු­කළ අතර නවීණ තාක්ෂ­ණ­යද මුසුව දැනුම සතුට විනෝ­දය සම­ඟින් ආක­ල්ප­මය වෙන­සක් සිදු­ක­ර­මින් කා අත­රත් ජන­ප්‍රිය වූයේ පැවති ගුවන් විදුලි සේවා වලට වඩා වෙනස්ම ආරක ගමන් මඟක ගමන් කළ ගුවන් විදුලි සේව­යක් වීම හේතු­වෙනි. එබැ­වින් අද­ටත් ඒ ගැන ශ්‍රාවක පිරිස් කතා කරන අතර එය නවතා දැමුවේ ඇයි? නැවත එය ආරම්භ කරන්නේ නැද්ද? යන්න ඔවුහු ප්‍රශ්න කරති.

ජන­මාධ්‍ය ඇම­ති­තුමා ද පාර්ලි­මේ­න්තු­වට කැබි­නට් පත්‍රි­කා­වක් දමා එය සම්මත කර­මින් මෙය ඇර­ඹී­මට කඩි­න­මින් පිය­වර ගෙන එහි රැකියා අහිමි වූ සේවක පිරි­සගේ රැකියා නැවත ලබාදී එම රැකියා සුර­ක්ෂිත කිරී­ම­ටත් පිය­වර ගනු මැනවි. එමෙන්ම අනා­ගත පර­පු­රෙන්ම පුල­ති­සි­රා­වයේ ශ්‍රාවක පිරිස්හි බලා­පො­රොත්තු ඉටු කිරීමේ කට­යුතු ද කල්නො­යවා අද හෙටම සිදු­ක­රන ලෙස ද වග­කි­ව­යුතු සියලු බල­ධා­රී­න්ගෙන් ශ්‍රාව­ක­යින් හා සේවක සංස­දයේ පිරිස් ඉල්ලා සිටිති.

හේමන්ත බණ්ඩාර

 

Comments