හරි පාරෙන් එන අය ගැන සලකා බලන්න සූදා­නම් | සිළුමිණ

හරි පාරෙන් එන අය ගැන සලකා බලන්න සූදා­නම්

ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යේදී සන්ධා­න­ගත වීමට හෝ සහාය ලබා දීමට යම් පක්ෂ­යක් නිල වශ­යෙන් ආරා­ධනා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා සලකා බැලිය හැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණේ පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නා­යක මහතා පව­සයි.

එහෙත් ඒ සලකා බැලීම කිරී­මේදී ප්‍රති­ප­ත්ති­මය වශ­යෙන් පක්ෂයේ මෙන්ම මේ වන විට පක්ෂය විසින් ගොඩ­නඟා ඇති ජාතික ජන බල­වේ­ගයේ ප්‍රති­පත්ති හා එකඟ විය හැකි නම් පම­ණක් බවද ඒ මහතා කීය.

තම පක්ෂය මෙවර ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට තරග වදින්නේ සංවි­ධාන 28ක සාමා­ජි­ක­යන් එකතු කර­ගත් ජාතික ජන බල­වේ­ගය මඟින් බවත්, එහිදී ප්‍රධාන අර­මුණ වන්නේ ජාතික ජන බල­වේ­ගය හරහා ජනතා හිත­වා­දීව කට­යුතු කිරී­මට හැකි පරි­ස­ර­යක් නිර්මා­ණය කිරීම බවත් ඒ මහතා කීය.

Comments