ප්‍රමි­ති­යෙන් තොර පාර­වල් එපා | සිළුමිණ

ප්‍රමි­ති­යෙන් තොර පාර­වල් එපා

සම­හර දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට පන්සල් - පාර­වල් හා ජන­තාව මත­ක­යට එනුයේ ඡන්ද­යක් ළංවූ විටය. සම­හ­රෙක් රැකි­යා­වක් ලබා­දී­මට පොරොන්දු වෙති. තවත් කෙනෙක් පාර­වල් සෑදී­මට පොරොන්දු වෙති. රටේ සැම­ටම නිවාස තනා සුර­සැප ලබා­දී­මට කතා කරති. මේ සිය­ලුම ක්‍රියා­කා­ර­කම් ඡන්ද­ය­කින් පසු හිරු දුටු පිනි සේ බොඳව යනුයේ අහිං­සක මිනි­සුන්ව දිනෙන් දින අගා­ධ­යට හෙළ­මින්ය.

ලහි ලහියේ පාර­වල් තැනී­මෙන් කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් අහෝ­සිව යනුයේ ජන­තා­වගේ රටත් ක්‍රමි­කව පහ­තට වැටී­මෙනි. එම­නිසා රටේ ජන­තාව මුළා නොකර ප්‍රමි­ති­යෙන් උසස් ලෙස පාර­වල් සංව­ර්ධ­නය කර සාදා දෙන මෙන් අදාළ බල­ධා­රී­න්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ලය­නල් ජය­ලත් - පාණ­දුර

Comments