කෝට්ටේ ජනා­ධි­පති විදු­හල් ආදි ගුරු නව නිල මඬුල්ල | සිළුමිණ

කෝට්ටේ ජනා­ධි­පති විදු­හල් ආදි ගුරු නව නිල මඬුල්ල

කෝ‍ට්ටේ ජනා­ධි­පති විද්‍යා­ල­යීය ආදි ගුරු සංග­මයේ මහ සභා රැස්වී­මක් පසු­ගි­යදා පැවැ­ත්විණි. සංග­ම­යට විසි වසක් සපු­රන මේ මොහොතේ එහි නව නිල­ධාරි මණ්ඩ­ලය තෝරා පත් කර­ගනු ලැබූ අතර එහිදී ආර්.පී. ප්‍රේම­ලතා මහ­ත්මිය ලේකම් වශ­යෙන්ද, සභා­පති ලෙස නිම­ල්සිරි ෆොන්සේකා මහතා ද භාණ්ඩා­ගා­රික ලෙස එන්.බී. සැම්සන් මහතා ද පත්කර ගන්නා ලදහ.

උප­ලේ­කම් හා උප­ස­භා­පති තන­තුරු සඳහා පිළි­වෙ­ළින් ආර්. සුර­වීර මහ­ත්මිය සහ සිරිල් ගුණ­රත්න මහතා ද කාරක සභි­ක­යන් ලෙස ජයන්ති පෙරේරා, සෞම්‍යා මුද­න්නා­යක, දීපාලි දිසා­නා­යක, මාලා ජය­ව­ර්ධන, ලක්ෂ්මී ලිය­න­ගම, මාලා වන­සිංහ, රංජිත් ජය­සේ­කර, වනිතා පෙරේරා, මිථිලා වික්‍ර­ම­සිංහ සහ ශිරානි පෙරේරා යන මහත්ම මහ­ත්මීන් තේරී පත්වන ලදී. අනු­ශා­ස­ක­ව­රුන් ලෙස රෝහිනී අලස්, ඩී.ජේ. කුමා­රගේ, එම් අබේ­සිංහ සහ ඕ.එස්. පෙරේරා යන මහත්ම මහ­ත්මීන් නම් කෙරිණි.

Comments