‘ආද­රයේ සත්‍ය කතා­වක්’ | සිළුමිණ

‘ආද­රයේ සත්‍ය කතා­වක්’

ප්‍රවීණ පරි­ව­ර්තක හා ලේඛක ප්‍රේම­සිරි මාහිං­ගොඩ මහතා ලියූ අලුත්ම නව­ක­තාව ‘ආද­රයේ සත්‍ය කතා­වක්’ පසු­ගි­යදා කොළඹ මර­දානේ, පූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ, දයා­වංශ ජය­කොඩි සහ සමා­ග­මයේ පොත් ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­ර­යේදී නිකුත් කෙරිණි.

ආර­ම්භයේ සිට අව­සා­නය දක්වාම කතාව ගොඩ­නැඟී ඇත්තේ සත්‍ය සිදු­වීම් වැලක් පාදක කොට ගෙන ය. අදාළ සිදු­වී­ම්ව­ලට පසු­බිම් වූ සමාජ - දේශ­පා­ලන වට­පි­ටාව පිළි­බඳ ඉඟි­යක් ද කතාව තුළ ගැබ් වී ඇත.

ඒ අනුව අදාළ කාල පරි­ච්ඡේ­දය පිළි­බඳ ඉති­හා­සයේ පැති­ක­ඩක් ඉන් නිරූ­ප­ණය වෙයි.

 

Comments