සෙබළ පුත නුඹ | සිළුමිණ

සෙබළ පුත නුඹ

කර්තෘ:මහින්ද විම­ල­සේන

මිල: රු. 250

ප්‍රකා­ශ­නය: කර්තෘ ප්‍රකා­ශ­න­යකි

සිය­ය­කට ආසන්න පැදි පෙළ සමු­ච්ච­ය­කින් සම­න්විත නිස­ඳැස් පද්‍ය සංග්‍ර­හ­යකි. ලේඛ­ක­යාට දැනුණු හැඟුණු පෞද්ග­ලික හා සම­කා­ලීන සමාජ සංසිද්ධි රැසක් මේ පැදි සඳහා වස්තු බීජ වී තිබේ. නිර්මා­ණා­ත්මක පරි­ක­ල්ප­නය විසින් වික­ස­නය කරන ලද්දේ නම් මෙහි එන නිර්මා­ණ­වල කාව්‍ය­මය ගුණය ඉහළ යා හැකිව තිබුණු බැව් සඳ­හන් කළ යුතුව ඇත.

Comments