සුපිරි සිංග­ප්පූර් දේශා­ටන කෘතිය | සිළුමිණ

සුපිරි සිංග­ප්පූර් දේශා­ටන කෘතිය

කර්තෘ- ආචාර්ය පිය­සිරි පී. මීගොඩ

ප්‍රකා­ශ­නය- ගොඩගේ පොත් මැඳුර

විවිධ රට­වල සංස්කෘ­තික, සමාජ, ඓති­හා­සික තොර­තුරු මූලා­ශ්‍රය බොහෝ විට සංචා­ර­ක­යන්ට ලබා­ගත හැකි ය. නමුත් ඒවාහි එත­රම් විශේෂ තොර­තුරු ප්‍රමා­ණ­යක් හෝ කියැ­වීමේ රස­යක් දැක­ගත නොහැ­කිය. ‘සුපිරි සිංග­ප්පූර්’ කිය­වන පාඨ­කයා ඒ ඔස්සේ මන­සින් සිංග­ප්පූරු චාරි­කා­වක යෙද­වී­මට මෙම පොතේ කතු­ව­ර­යාට හැකිවී තිබේ. ඊට හේතුව ඔහුගේ ලේඛ­කත්ව හැකි­යාව ඒ සඳහා අපූ­රු­වට භාවිත කිරී­මය.

සිංග­ප්පූ­රුව ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇති සමීප සම්බ­න්ධ­තාව දේශ­පා­ලන, ඓති­හා­සික, ආර්ථික තලයේ තබා සර­ලව අර්ථ­ගත කළ හැකි ලෙස මෙවැනි කෘති­යක් සම්පා­ද­නය කිරීම අගනේ ය. මෙම පුස්ත­කය කියවා නිම­ක­රන පාඨ­ක­යාට සිංග­ප්පූ­රු­වට ශ්‍රී ලංකා­වෙන් පිටත්වී අවශ්‍ය ස්ථාන නරඹා යළි පැමි­ණීමේ සංචා­රක සජීවී බවක් ඇති­වී­මට යොදා­ගෙන ඇති බස්ව­හර ඉව­හල් වී ඇති බව පෙනේ.

Comments