ඇගෙ නම රතී | සිළුමිණ

ඇගෙ නම රතී

කේ. කේ. සමන් කුමා­රගේ නව­තම කාව්‍ය සංග්‍ර­හය “ඇගෙ නම රතී”නමින් දැන් නිකුත් වී තිබේ. ‘නගා මැරූ අල’, ‘කවි නැවත් කොළ­ඹට’, ‘මගේ පුංචි මාතා­හාරි’, ‘ඉතිරි බිතිරි’ යන කාව්‍ය සංග්‍ර­හ­යන් මීට පෙර පළ කොට ඇති ප්‍රවීණ ලේඛ­ක­යකු, විචා­ර­ක­යකු, පරි­ව­ර්ත­ක­යකු මෙන්ම ජන­මා­ධ්‍ය­වේ­දි­යකු ද වන කේ. කේ. සමන් කුමා­රගේ පස් වන කාව්‍ය සංග්‍ර­හය වන මෙය ශෘංගා­රා­ත්මක කවි එක­තු­වකි.

Comments