මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අරමුදලේ ‍ ෙචා්දනා පසුපස දේශපාලන අරමුණක් | සිළුමිණ

මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අරමුදලේ ‍ ෙචා්දනා පසුපස දේශපාලන අරමුණක්

සංස්කෘති උරු­මය ආරක්ෂා කිරී­මෙන් සහ සංව­ර්ධ­නය කිරී­මෙන් දේශීය සමාජ සංස්කෘ­තිය හා ආර්ථික සංව­ර්ධ­නය කෙරෙහි පිටු­බල සැප­යීම දැක්ම කර­ගත් මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දලේ ප්‍රමුඛ අර­මුණ වන්නේ ජාතික මෙන්ම අන්ත­ර්ජා­තික වශ­යෙන් වැද­ගත් වන ලෝක උරුම ප්‍රදේ­ශ­වල ඇති පුරා විද්‍යා ස්මාරක කැණීම් හා සංර­ක්ෂණ කට­යුතු සඳහා අවශ්‍ය අර­මු­දල් සැප­යීම හා පුරා විද්‍යා ප්‍රදේ­ශ­වල සංචා­රක පහ­සු­කම් වැඩි දියුණු කිරී­මයි. මේ වන විට නිවාස ඉදි කිරීම් හා සංස්කෘ­තික කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශයේ විෂය පථ­යට අයත් මෙම මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල මඟින් ඉහත කී කර්ත­ව්‍ය­යන්ට අම­ත­රව භාෂාව, සාහිත්‍ය, ආග­මික හා කලා කට­යුතු ආදිය ප්‍රව­ර්ධ­නය සඳහා ද කට­යුතු සිදු කෙරේ.

ස්මාරක භූමි සංර­ක්ෂ­ණය කිරීම හා සම්බන්ධ සංව­ර්ධන කට­යුතු වෙනු­වෙන් මෙරට දී හෝ විදේ­ශ­ය­කදී ගනු ලබන විය­දම් පිය­වීම සඳහා විධි­වි­ධාන සැල­සී­මට ද විවිධ කලා ක්ෂේත්‍ර­ව­ලට අයත් චිත්‍ර, මූර්ති, සංගීත, නර්තන, නාට්‍ය ලේඛන ආදී ශිල්පීන්ට මුල්‍ය­මය හා අවශ්‍ය කරන වෙනත් ආධාර ප්‍රති­ලාභ සැප­යී­මද එම අර­මු­දල මඟින් ඉටු වෙන සුවි­ශේෂි කට­යුතු අතර ප්‍රධාන වේ.

එවැනි විශේ­ෂිත සේවා­වක් ඉටු කරන මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල අග­මැ­ති­ව­රයා සභා­ප­තී­ත්වය දරන පාලක මණ්ඩ­ල­යක් මඟින් මෙහෙ­ය­වන අතර ඉතා විනි­විද පෙනෙන අයු­රින් එහි කට­යුතු සිදු වී ඇති බව පක්ෂ විපක්ෂ ක‍ාගේත් පිළි­ගැ­නීම වී තිබේ.

ඉදිරි ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේ­ක්ෂ­කයා ලෙස සංස්කෘ­තික විෂය පැවැරී ඇති සජිත් ප්‍රේම­දාස අමා­ත්‍ය­ව­රයා ඉදි­රි­පත් වීමට සූදා­නම් බවට තොර­තුරු පැතිර යෑමත් සමඟ එකී ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය ඉලක්ක කර­ගත් ප්‍රචා­රක වැඩ­ස­ට­හන සඳහා අමා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ උප­දෙස් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු රුපි­යල් මිලි­යන 3600ක මුද­ලක් පාලක මණ්ඩ­ලයේ නිසි අව­ස­ර­ය­කින් තොරව මුදා හැර ඇතැයි කිය­මින් විප­ක්ෂයේ ඇතැම් පිරිස් හා ඇතැම් මාධ්‍ය මහා ඝෝෂා­වක් ගෙන ගිය අතර එහි ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස පසු­ගිය සැප්තැ­ම්බර් 04 වැනි දා ඒ සම්බන්ධ පාර්ලි­මේන්තු විවා­ද­යක් ද පැවැ­ත්විණි.

එම විවා­දය සභාව කල් තැබීමේ යෝජ­නා­වක් ලෙස ඉදි­රි­පත් කර තිබූ අතර එහිදී එකී යෝජ­නාව පාර්ලි­මේ­න්තුව හමු­වට ඉදි­රි­පත් කර­මින් හිටපු සංස්කෘ­තික ඇමැ­ති­ව­ර­ය­කුද වූ කුරු­ණෑ­ගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිද­හස් සන්ධාන පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී ටී.බී. ඒක­නා­යක මහතා සඳ­හන් කර තිබුණේ මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු රුපි­යල් මිලි­යන 3600ක මුද­ලක් පාලක මණ්ඩ­ලයේ අව­ස­ර­ය­කින් තොරව මුදා හැර ඇති බව දැන­ග­න්නට ලැබී ඇති බවයි. එය එසේ වී ඇත්නම් බර­ප­තළ වර­දක් බවත් ඒ පිළි­බඳ කරුණු සෙවී­මට පාර්ලි­මේන්තු කාරක සභා­වක් පත් කරන ලෙසත් මන්ත්‍රී­ව­රයා ඉල්ලා සිටි­යේය. පාර්ලි­මේ­න්තුව හමුවේ කරුණු දැක්වූ විෂය භාර අමා­ත්‍ය­ව­රයා වන සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා අද­හස් දක්ව­මින් සඳ­හන් කර සිටියේ මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු මුදල් බුදු දහමේ උන්න­තිය හා සෙසු ආගම් සම්බන්ධ කට­යුතු සඳහා යෙද­වීම දඬු­වම් විඳි­න්නට තරම් වර­දක් නොවන බවයි. කිසිදු මුද­ලක් වැරදි ආකා­ර­යෙන් විය­දම් කර නැති බව සපත කළ අමා­ත්‍ය­ව­රයා තමන්ගේ අර­මුණ අර­මු­දල සතු මුදල් ඵල­දායි ලෙස යොදා­ග­නි­මින් මෙරට සංස්කෘ­තිය ආරක්ෂා කිරීම බවද අව­ධා­ර­ණය කර තිබේ.

බුද්ධා­ගම ආරක්ෂා කරන අතර සෙසු ආග­ම්වල අයි­තීන් ද ආරක්ෂා කළ යුතු බව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යව­ස්ථාවේ පැහැ­දි­ලිව සඳ­හන් කර ඇති බව මෙහිදී පාර්ලි­මේ­න්තුව හමු‍වේ ප්‍රකාශ කළ සජිත් ප්‍රේම­දාස අමා­ත්‍ය­ව­රයා පසු­ගිය පාස්කු ප්‍රහා­ර­යෙන් පසු පූජා භූමි ප්‍රදේ­ශ­වල ආදා­යම අඩු වීම නිසා එකී පුජා භූමි ප්‍රදේ­ශ­වල සංව­ර්ධන කට­යුතු අඛ­ණ්ඩව සිදු කිරීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­ද­ලින් මුදල් එකතු කිරී­මට සිදු වුණු බව සඳ­හන් කෙළේය.

මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු කිසිදු මුද­ලක් කිසිදු පුද්ග­ල­ය­කුගේ හෝ පෞද්ග­ලික ආය­ත­න­යක සුබ­සා­ධ­නය වෙනු­වෙන් වැය කර නැති බව සඳ­හන් කළ අමා­ත්‍ය­ව­රයා ඉදිරි කාලය තුළ ලක්ෂ 30 බැගින් වැය කෙරෙන දහම් පාසල් ශාලා 150ක් ඉදි කිරී­මට කට­යුතු යොදා ඇති බව ද පැව­සීය.

ලක්ෂ 785ක් වටිනා ව්‍යාපෘති රැසක් හම්බ­න්තොට ප්‍රදේ­ශය කේන්ද්‍ර කර­ග­නි­මින් ක්‍රියා­ත්මක වන බවත් අනු­රා­ධ­පුර පූජා නග­රයේ මිරිස වැටිය, ථූපා­රාම ආදී ව්‍යාපෘති 11කට ද රුපි­යල් ලක්ෂ 3845ක් වැය කිරී­මට කට­යුතු යොදා ඇති බවද සඳ­හන් කළ ඇමැ­ති­ව­රයා තමන් ඉදි­රි­යේදී රට පුරා දහ­ම්පා­සල් ශාලා 1000ක් පම­ණක් නොව චෛත්‍ය රාජ­යා­ණන් වහන්සේ 1125ක් සැදී­මට ද බලා­පො­රොත්තු වන බව සඳ­හන් කළේය. පසු­ගිය ආණ්ඩු සම­යේදී ක්‍රියා­ක්මක කිරී­මට නොහැකි වූණු දීඝ­වාපී චෛත්‍ය සැක­සී­මට ලක්ෂ 8520ක් වෙන් කර ඇති බවද පැවසූ ප්‍රේම­දාස මහතා තමාට චෝදනා කරන පාර්ශ්ව ජනා­ධි­පති පදවි ප්‍රාප්ත සැම­රුම් වෙනු­වෙන් 2015 වස­රට පෙර මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු මුදල් තුන්ලක්ෂ පනස් එක්ද­හ­සක් වැය කර ඇතැයි ද 2013 වසරේ කම්කරු පෙළ­පා­ළි­යට ලක්ෂ 07කට වඩා වැය කර ඇති බවද සඳ­හන් කෙළේය.

එම විවා­ද­යේදී අද­හස් දැක් වූ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍ර­ම­රත්න මහතා අව­ධා­ර­ණය කර සිටියේ කෝප් කමි­ටුවේ හෝ විග­ණ­කා­ධි­පති වාර්තා­ව­කින් නොකිය වුණු මුදල් අව­භා­වි­තා­යක් ගැන කිය­වෙන මේ කරුණු මෙවැනි අව­ස්ථා­වක ඉදි­රි­පත් කර ඇත්තේ දේශ­පා­ලන අර­මු­ණක් මුදුන් පත් කර­ගැ­නී­මට බවය.

මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු මුදල් අනු­රා­ධ­පු­රය, කූර­ගල, තිස්ස­ම­හා­රා­මය, කත­ර­ගම ආදී පූජා භූමි සංව­ර්ධ­න­යට යොදවා ඇති බවත් දහ­ම්පා­ස­ල්ව­ලට ආධාර දීම, පාස්කු ප්‍රහා­ර­යෙන් විනාශ වූ ආග­මික ස්ථාන ගොඩ­නැ­ඟීම පුරා­විද්‍යා ස්ථාන සංර­ක්ෂ­ණය ආදී කට­යුතු රැසක් සඳහා පසු­ගිය කාලය තුළ එම අර­මු­දලේ මුදල් විනි­විද පෙනෙන අයු­රින් වැය කර ඇති බව සඳ­හන් කළ එරාන් වික්‍ර­ම­රත්න මහතා මෙලෙස මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල සතු මුදල් අව­භා­වි­තා­වක් ගැන චෝදනා නඟන්නේ දේශ­පා­ලන අර­මු­ණක්ම මුදු­න්පත් කර ගැනී­මට බව අව­ධා­ර­ණය කළේය.

මෙහිදී අද­හස් දක්වා තිබුණු විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේ­ෂණ කැබි­නට් නොවන අමාත්‍ය සුජීව සේන­සිංහ මහතා ද ටී.බී. ඒක­නා­යක මහතා ඉදි­රි­පත් කළ යෝජ­නා­වට එරෙහි වෙමින් සංස්කෘ­තික ඇමැ­ති­ව­රයා වන සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා රාජ්‍ය මුදල් වැය කිරීම සම්බ­න්ධ­යෙන් නිවැ­ර­දිව කට­යුතු කරනු ලබන බවට තමා තුළ දැඩි විශ්වා­ස­යක් ඇති බවට ප්‍රකාශ කළේය. සජිත් ප්‍රේම­දාස අමා­ත්‍ය­ව­රයා වැඩක් කළ හැකි නාය­ක­යෙකු බව කවු­රුත් පිළි­ගන්නා බව ද සේන­සිංහ මහ­තාගේ අද­හස විය.

 

චන්දිමා එදි­රි­මාන්න

Comments