ජලය සුරකිමු | සිළුමිණ

ජලය සුරකිමු

ජලය අපට තිබෙන වටිනා සම්පතකි. ජලය අපට එදිනෙදා ජීවිතයේ දී නැතිවම බැරි දෙයකි. බීමට, ආහාර පිසීමට, නෑමට මෙන්ම එදිනෙදා නිවසේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට ජලය ඕනෑ වේ. එමෙන්ම ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජලය ඕනෑවේ.

ගස් කැපීම වනාන්තර විනාශ කිරීම නිසා ජලය සිදීයෑමේ තර්ජනයට අපට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. අප සැමගේ යුතුකම ගහකොළ ආශ්‍රිත පරිසරය රැක ගැනීමයි. ගංගා ඇළ දොළ දිය ඇලි ආදිය අපිරිසිදු නොකිරීම විනාශ නොකිරීම අප කාගෙත් වගකිමයි.

පී.ජී සෙව්මිණි නවෝද්‍යා

8 ශ්‍රේණිය,

ගිනිගත්හේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,

ගිනිගත්හේන

Comments