“මෙගා ලයිෆ් සය­න්සස්” මානව සුව­දා­ය­ක­ත්වයේ භාර­කරු | සිළුමිණ

“මෙගා ලයිෆ් සය­න්සස්” මානව සුව­දා­ය­ක­ත්වයේ භාර­කරු

වසර ගණ­නා­වක සිට, ශ්‍රී ලාංකි­ක­යින්ගේ සෞඛ්‍යය හා රූප­ලා­වන්‍ය රැක­ගැ­නීම සඳහා මෙගා ලයිෆ් සය­න්සස් ඉම­හත් දාය­ක­ත්ව­යක් දරන සමා­ග­මකි. මෙය ඔස්ට්‍රේ­ලියා, ආසියා, අප්‍රිකා සහ දකුණු ඇමෙ­රිකා මහ­ද්වීප හරහා පැතිරී පවත්නා, මානව සෞඛ්‍ය හා රූප­ලා­ව­න්‍යා­ර­ක්‍ෂක සමා­ග­මක් ලෙස ලෝක ප්‍රච­ලිත අන්ත­ර්ජා­තික ප්‍රමි­ති­ගත ඖෂධ සමා­ග­මකි. නවෝ­ත්පා­ද­ක­යක වූ මෙගා­ල­යිෆ්, ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙ­ඳ­පො­ලට නොයෙක් නිෂ්පා­දන පළමු වරට හඳුන්වා දී ඇත.

ග්ලෝ, ජින්සො­මින්, විටා­විට්, NNO, ග්ලෝ කොලේ­ජෙන්, රිව­යි­ටීස් සහ පයි­නො­කෙයා ශ්‍රී ලංකාවේ පාරි­භෝ­ගි­ක­යන් අතර ජන­ප්‍රිය වු සන්නාම කිහි­ප­යකි. පයි­නො­කෙයා, මෙගා ලයිෆ් විසින් පිග්ම­න්ටේ­ෂන් හෙවත් මුහුනේ අඳුරු පැල්ලම් සහ අව­පැ­හැය වැළැ­ක්වී­මට හා මැඩ­පැ­වැ­ත්වී­මට ලංකාවේ පළමු වරට හඳු­න්වා­දුන් එවැනි සන්නා­ම­යකි.

සෞඛ්‍යය හා සම පිලි­බඳ ගැටලු සඳහා ස්වාභා­වික විස­ඳුම් ගැන දැඩි විශ්වා­ස­යක් තබා ඇති මෙගා­ල­යිෆ්, මුහුණේ අඳුරු පැල්ල­ම්වල ප්‍රමා­ණය හා අව­පැ­හැය සති 6 ක් හා 16 ක් අතර කාල­ය­කින් සෑහෙන දුරට අඩු­ක­ර­දෙන බවට ප්‍රංසයේ ස්පින් කන්ට්‍රෝල් ආය­ත­නය සාය­නි­කව හා විද්‍යා­ත්ම­කව තහ­වුරු කර ඇත. මල­යා­සි­යාව, ඉන්දු­නී­සි­යාව, පිලි­පී­නය, ඉන්දි­යාව වැනි රට­ව­ලද පයි­නො­කෙයා ප්‍රති­ඵල ලබා­දෙන බවට ඉතා­මත් ජනප්‍රිය වූ සන්නා­ම­යකි.

Comments