ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් කාබන් විමෝ­ච­නය අවම කිරී­මට පෙර­මුණ ගනියි | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් කාබන් විමෝ­ච­නය අවම කිරී­මට පෙර­මුණ ගනියි

වග­කීම් විර­හිත බල­ශක්ති පරි­භෝ­ජ­නය හා පරි­ස­රය වෙත මුදා­හ­රින කාබන් ප්‍රමා­ණය හෙවත් කාබන් විමෝ­ච­නය ඉහළ යාම නිසා පාරි­ස­රික හා සමා­ජීය ප්‍රශ්න රැසක් උද්ගත වී ඇති පරි­ස­ර­යක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි සංදේ­ශන විස­ඳුම් සැප­යු­ම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමා­ගම ‘සොබා­ද­හමේ ඇම­තුම ඔබට ඇසේද?’ යන පුළුල් තේමාව යටතේ කාබන් විමෝ­ච­නය අවම සමා­ග­මක් බවට පරි­ව­ර්ත­නය වීම සඳහා සාර්ථක ආර­ම්භක පිය­ව­රක් ගෙන ඇත. මෙම ක්‍රියා­දා­ම­යෙහි කොට­සක් වශ­යෙන් සමා­ගමේ දෛනික ව්‍යාපා­රික මෙහෙ­යුම් කට­යුතු අත­ර­වා­ර­යේදී පරි­ස­ර­යට මුදා හැරෙන කාබන් විමෝ­ච­නය අවම කිරී­මට ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය තීරණ කර තිබේ. අනෙ­කුත් සමා­ගම් වෙතද ආද­ර්ශ­යක් සප­ය­මින් තිර­සාර හා වග­කී­ම්ස­හ­ගත ආය­ත­නික පසු­ත­ල­යක් බිහි කිරී­මට හේතු වන තවත් එක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් ජාතික මෙහෙ­ව­රක් ලෙස මෙය දැක්විය හැක.

ව්‍යාපා­රික මෙහෙ­යුම් කට­යුතු නිසා පරි­ස­ර­යට සිදු විය හැකි බල­පෑම් අවම කිරී­මට පිය­වර ගැනීම වත්මන් ගෝලීය ව්‍යාපා­රික ලෝක­යෙහි පුළුල් ලෙස පිළි­ගැ­නී­මට ලක් වන සංක­ල්ප­යක් බවට පත්ව තිබේ. ගෝලීය උෂ්ණ­ත්වය ඉහළ යෑම, වන­හ­ර­ණය, සාග­රික ආම්ලි­ක­ත්වය ඉහළ යාම, වායු­ගෝ­ල­යෙහි කාබන් ඩයො­ක්ස­යිඩ් ප්‍රති­ශ­තය ඉහළ යාම, අහි­ත­කර කාල­ගුණ තත්ව හා ආහාර සුර­ක්‍ෂි­ත­තාව පහත බැසීම ආදිය කාබන් විමෝ­ච­න­යෙහි අනිසි ප්‍රති­ඵල කිහි­ප­යක් පමණි. ව්‍යාපා­රික මෙහෙ­යුම් නිසා සිදු වන පාරි­ස­රික බල­පෑ­මෙහි ප්‍රබ­ල­ත්ව­යක ලොව පුරා සමා­ග­ම්වල තිර­සා­ර­තාව මනිනු ලබන ප්‍රධාන සාධ­ක­යක් බවට පත් වීමට මෙකී බල­පෑම හේතු වී ඇත.

මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමූ­හය දරන මතය වන්නේ මෙකී අභි­යෝග වනාහි දේශීය පරි­ස­රය මතු පම­නක් නොව සමස්ත ලෝක­යම පුරා විසිරී ඇති වග­කීම් සහ­ගත සමා­ගම් විසින් එක්ව විස­ඳා­ගත යුතු ගැට­ලු­වක් බවයි. අනෙ­කුත් සමා­ගම්ද ස්වකීය කර්මාන්ත වලින් සිදු වන පාරි­ස­රික බල­පෑම් පිළි­බ­ඳ නැවත සිතා බල­මින් එම බල­පෑම් අවම කිරීමේ සංක­ල්පය මත පද­නම් වූ ව්‍යාපා­රික ප්‍රජා­වක් බිහි­කර ගැනී­මට පෙල­ඹ­වී­මක් ලෙසද මෙම මෙහෙ­වර දැක්විය හැක.

Comments