වට්ටම් පිට වට්ටම් ලබා දෙන ප්‍රයිම් හොට් ඩීල්ස් | සිළුමිණ

වට්ටම් පිට වට්ටම් ලබා දෙන ප්‍රයිම් හොට් ඩීල්ස්

ඔබ සැල­සුම් කරන්නේ ඉඩ­මක් මිල දී ගන්න ද? නිවෙ­සක් ඉත්‍ථ කරන්න ද? එසේත් නැත්නම් අපා­ට්මන්ට් එකක් මිල දී ගන්න ද? ලොකු­වට හිත­න්නත් එපා. වැඩි­දුර හිත­න්නත් එපා. ඔබගේ අව­ශ්‍ය­තාව ඉටු කර දෙන්නට ප්‍රයිම් ගෲප් සූදා­නම්.

එළැ­ඹෙන අගෝස්තු 6 වැනිදා ප්‍රයිම් ගෲප් හදුන්වා දෙන ප්‍රයිම් හොට් ඩීල්ස්, ගේ-දොර ඉඩ­ක­ඩම් මිල දී ගැනීමේ පහ­සු­කම් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම E-COMMERCE වෙබ් අඩවි සේවාව යි. අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විප්ල­වීය වෙන­සක් ඇති කර­න්නට එම පිය­වර සමත් වනු නිසැක ය. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබ කොතැන සිටි­යත් එසේ ම සිටි­මින්, ඔබේ සිත් ගත් දේපළ ඔබ හැබැ­හින් ඉඩමේ සිට දකින සේ නරඹා, ඔන්ල­යින් මගින් එය වෙන් කරවා ගැනී­මට හැකි­යාව ලැබීම මොන­ත­රම් පහ­සු­වක් ද කියා.

එප­ම­ණක් නොවේ. ප්‍රයිම් ගෲප් වෙතින් ඔබට හදුන්වා දෙන මෙම නවීන තාක්‍ෂණ ක්‍රම­වේ­දය භාවිත කිරීම හරහා ඔබ ඔන්ල­යින් සේවා­දා­ය­ක­යකු වන විට ඔබට ලැබෙන වට්ටම් ද ඉහළ යයි. එහි වාසිය සේවා­දා­යක ඔබ වෙත බැර කිරී­මට ප්‍රයිම් ගෲප් නිර්ලෝභී ව කට­යුතු කරන නිසා ය. දේපළ වෙළෙ­දාම් ක්ෂේත්‍රය වඩාත් ඉදිරි පිය­ව­රක් තැබීම වෙනු­වෙන් ඔබ අප වෙත දක්වන අනු­ග්‍ර­හ­යට කෘත­ගුණ දැක්වීම අපගේ යුතු­ක­මක් වන නිසා ය.

www.primehotdeals.lk ප්‍රයිම් ගෲප් හි නව­තම වෙබ් අඩ­විය යි. රටේ දකුණු අන්තයේ පිහිටි දෙවු­න්දර තුඩුවේ සිට උතුරු අන්තයේ පිහිටි පේදු­රු­තු­ඩුව දක්වා වූ අලෙ­විය සඳහා ඇති අපගේ සිය­ලූම ඉඩ­ක­ඩම්, ගේ-දොර, නිවාස, අපා­ට්මන්ට්ස් එහි ලැයි­ස්තු­ගත කර තිබේ.

Comments