පින්තාරු ශිල්පීන් දිරි ගන්වන කෝස්වේ පේන්ට් එක්ස­ලන්ට් ක්ලබ් | සිළුමිණ

පින්තාරු ශිල්පීන් දිරි ගන්වන කෝස්වේ පේන්ට් එක්ස­ලන්ට් ක්ලබ්

කෝස්වේ පේන්ට්ස් සමා­ගම කෝස්වේ එක්ස­ලන්ට් ක්ලබ් වැඩ­ස­ට­හන හඳුන්වා දෙයි. සමා­ගම සමඟ අත්වැල් බැඳ­ගෙන සිටින පින්තාරු ශිල්පීන් වෙනු­වෙන් එම ලෝයල්ටි වැඩ­ස­ට­හන පසු­ගි­යදා කොළඹ දී හඳුන්වා දෙන ලදි. එම වැඩ­ස­ට­හ­නට දිව­යින පුරා විසිරී සිටින පින්තාරූ ශිල්පීහු 650ක් පමණ සහ­භාගි වූහ. පින්තාරූ ශිල්පීන් කෝස්වේ පේන්ට්ස් මිල දී ගන්නා සෑම අව­ස්ථා­ව­ක­දීම ඔවුන්ගේ මිල දී ගැනී­ම්ව­ලට ප්‍රසාද ඒකක හිමි වන ක්‍රම­වේ­ද­යක් ඔස්සේ මනාව සකස් කර ඇති එම වැඩ­ස­ට­හන අනුව එම ඒක­ක­වල එක­තුව සලකා බලා කාල­නු­රූ­පීව වටිනා ත්‍යාග පිරි­නැ­මීම සිදු වේ. ඒ පිළි­බඳ වැඩි විස්තර ළඟම සිටින අලෙවි නියෝ­ජි­ත­යා­ගෙන් ලබා­ගත හැකිය.

 

Comments