උඩගිය රජ පවුල සමඟ බිම වැටුණු ශ්‍රී ලංකන් | සිළුමිණ

උඩගිය රජ පවුල සමඟ බිම වැටුණු ශ්‍රී ලංකන්

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගම 2009 – 2019 කාලය තුළ රුපි­යල් කෝටි 24,000 ක පාඩු­වක් ලබා ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ ගුවන් යානා ඇණිය ප්‍රති­ස්ථා­ප­නය කිරීම සහ 2013 හා 2014 වර්ෂ­වල එළැඹී තිබූ ඒ 350 – 900 ගුවන් යානා 8 ක් අත්පත් කර­ගැ­නීමේ ගිවි­සුම අව­සන් කිරී­මේදී පම­ණක් රුපි­යල් මිලි­යන 17,058.1 ක් වැනි අති­වි­ශාල වන්දි මුද­ලක් ගෙවී­මට සිදු­වී­මෙන් රටේ ආර්ථි­ක­යට අහි­ත­කර බල­පෑ­මක් සිදුවී ඇති බවත් පොදු ව්‍යාපාර පිළි­බඳ කාරක සභාවේ (කෝප් කමි­ටුවේ) සභා­පති සුනිල් හඳු­න්නෙත්ති අනා­ව­ර­ණය කළේ පසු­ගි­යදා (21) පාර්ලි­මේ­න්තු­වට වාර්තා 2 ක් ඉදි­රි­පත් කර­මිනි.

එම වාර්තා දෙක සකස් කරනු ලැබුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළි­බඳ කාරක සභාව විසිනි. මේ වන­විට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය රුපි­යල් කෝටි 11,600 කට ආසන්න මෙහෙ­යුම් අලා­භ­යක් ලබා ඇති බව ද වාර්තාවේ. කෝප් කමි­ටුව එම වාර්තා සකස් කර තිබෙන්නේ විග­ණ­කා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා­වට ඉදි­රි­පත් කළ නිරී­ක්ෂණ, නිර්දේශ හා නිග­මන ආශ්‍ර­යෙනි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ ගුවන් යානා ඇණිය ප්‍රති­ස්ථා­ප­නය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලි­යන 375 ක් තිබූ අර­මු­ද­ලින් ඩොලර් මිලි­යන 355‍.5 ක් ම ජංගම වග­කීම් පිය­වීම සඳහා ඛනි­ජ­තෙල් නීති­ගත සංස්ථා­වට ගෙවා ඇති බැවින් සංව­ර්ධන කට­යුතු සඳහා අර­මු­දල් නැති­වීම සම්බ­න්ධ­යෙන් කළ­ම­නා­ක­ර­ණය වග­කිව යුතු බව ද එම වාර්තාවේ සඳ­හන් වේ. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය රජයේ බැංකු හා ඛනිජ තෙල් නීති­ගත සංස්ථාව ඇතුළු රාජ්‍ය ආය­ත­න­ව­ලට රුපි­යල් බිලි­යන 146 ක ණය ප්‍රමා­ණ­යක් ගෙවී­මට තිබී ඇත. එමෙන් ම රජයේ බැංකු හා ඛනි­ජ­තෙල් නීති­ගත සංස්ථාව ගුවන් සමා­ග­මට රුපි­යල් බිලි­යන 102 ක ණය ප්‍රමා­ණ­යක් දී තිබේ.

කෝප් කමිටු වාර්තා­වෙන් හෙළි­ද­රව් වන එම තොර­තු­රු­ව­ලට අම­ත­රව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමා­ගම ගුවන් යානා ප්‍රති­ස්ථා­පන ක්‍රියා­ව­ලි­යේදී උප­දේ­ශන සේවා ලබා­ගැ­නී­මට, ගුවන් යානා මිලදී ගැනී­මට හා කල්බදු ගැනී­මට සමා­ගම තෝරා ගැනීම යන අව­ස්ථා‍ව­ලදී ප්‍රස­ම්පා­දන මාර්ගෝ­ප­දේ­ශන සංග්‍ර­හ­යට අනුව කට­යුතු කර නැති බව විග­ණ­කා­ධි­පති විසින් නිග­ම­නය කර ඇත. විධි­මත් පිරි­වැය ප්‍රති­ලාභ විශ්ලේ­ෂ­ණ­ය­කින් තොරව නවී­න­තම ගුවන් යානා 14 ක් වර්ෂ 8 ක් තුළ ගුවන් යානා ඇණි­යට එකතු කිරී­මට ගුවන් සමා­ගමේ කළ­ම­නා­කා­රි­ත්වය ගත් තීර­ණය සිය බලය ඉක්මවා ගත් තීර­ණ­යක් බව පෙන්වා දෙන එම වාර්තාව එය අසා­ර්ථ­ක­වීම නිසා සිදු­වන පාඩුව සඳහා වග­කී­මට එම නිල­ධා­රීන් බැඳී සිටින බව ද දක්වා තිබේ. එමෙන් ම ශුද්ධ වත්කම් ඍණ මට්ටමේ පව­තින අව­ස්ථා­වක එම සාකච්ඡා සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යව­සාය සංව­ර්ධන අමා­ත්‍යාං­ශයේ නිල­ධා­රීන් සහ­භාගි කර­වා­ගෙන නැත. ඊට සහ­භාගි වී තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ නිල­ධා­රීන් සහ මුදල් අමා­ත්‍යාං­ශයේ නිල­ධා­රීන් පමණි.

2013 ජූනි 28, 2013 සැප්තැ­ම්බර් 27 සහ 2014 නොවැ­ම්බර් 12 දින­ව­ලදී කල්බදු යටතේ මිලදී ගැනීම සඳහා උප­දේ­ශන සේවා ලබා ගැනී­මට 2012 ජන­වාරි මාසයේ ආය­තන 4 ක් සමඟ ගිවි­සු­ම්ගත වී ඇති අතර ඒ වෙනු­වෙන් ඩොලර් 612, 345 ක් ගෙවා තිබේ. එව­කට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ සිටි සභා­පති නිශාන්ත වික්‍ර­ම­සිංහ සැල­සුම් කළේ ඒ 350 ගුවන් යානා 4 ක් මිලදී ගැනී­මට ය. එහෙත් එය ක්‍රියා­ත්මක නොවූයේ ඒ වන විට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ ශුද්ධ වත්කම් ඍණ අග­යක් ගෙන තිබූ බැවිනි. එහෙත් අදාළ ගිවි­සුම නිසා ගුවන් යානා මිලදී නොගෙන පාඩුවේ සිටි­න්නට ද ශ්‍රී ලංකා රජ­යට හැකි­යා­වක් නැත.

එම ගිවි­සුම අව­ලංගු කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලි­යන 115.77 ක් හෙවත් රුපි­යල් මිලි­යන 17,058.1 ක් වන්දි වශ­යෙන් ගෙවී­මට සිදු වූයේ එබැ­විනි. එම ගිවි­සුම අව­ලංගු කිරීම සඳහා නීති­පති මතය විම­සී­මක් ද සිදුවී නැත. අව­සන් කිරීමේ ගිවි­සුම සකස් කර තිබෙන්නේ එංග­ල­න්තයේ Aviation Legal Experts යන නීති උප­දේ­ශක සමා­ගමේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ය.

මේ ආකා­ර­යට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ කඩා වැටීම පසු­ගිය රජය පැවැති කාලය තුළ සිදුවී ඇති බව සාක්ෂි සහි­තව ඇස් පනා පිටම ඔප්පු වේ.

අද වන­විට වළ පල්ලට ගිය ද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා­වට කීර්ති­මත් ඉති­හා­ස­යක් තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළමු සාර්ථක ගුවන් ගමන සිදු­කර ඇත්තේ 1912 වර්ෂයේ ප්‍රංශ ජාතික මාක් පෝප් විසින් කොළඹ තුරඟ තරග පිටි­යේ­දීය‍. නමුත් 1911 දී බ්‍රවු­න්රිග් ආණ්ඩු­කා­ර­ව­ර­යාගේ පාවි­ච්චිය සඳහා ‘රුවන් පැලස්’ නෞකා­වෙන් බ්ලැරි­යම් වර්ගයේ ගුවන් යානා­වක් මෙර­ටට ගෙන්වූ බව ද වාර්තා වේ. ලංකාව අන්ත­ර්ජා­තික ගුවන් ගම­න්ව­ලට සම්බන්ධ වූ වසර ලෙස සැල­කෙන්නේ 1931 මැයි 07 වැනිදා ය. ඒ ගුවන් නැවි­යකු වූ නෙවිල් වින්සන්ට් ඉන්දි­යාවේ බොම්බායේ සිට කොළඹ රාජ­කීය ගෝල්ෆ් පිටි­යට “ඩී හැව්ලන්ඩ් පස් මොත්” යානාව ගොඩ බැස්ස­වී­මෙනි.

ජාතික ගුවන් සේවා­වක් වශ­යෙන් ප්‍රථම වරට ආරම්භ කෙරුණේ ‘එයාර් සිලෝන්’ ආය­ත­න­යයි. ඒ 1947 දී ය. එයාර් සිලෝන් ආය­ත­නය 1979 දී එයාර් ලංකා ආය­ත­නය බවට පත්විය. අධික වැය බර නිසා 1998 දී ආය­ත­නයේ කොටස් එමි­රේට්ස් ආය­ත­න­යට පව­රනු ලැබිණි‍. එමි­රේට්ස් ආය­ත­නය ගුවන් යානා 9 ක මෙහෙ­යුම් කට­යුතු පව­ත්වා­ගෙන ගියේය. එමි­රේට්ස් ආය­ත­න­යට පැව­රී­මත් සම­ඟම එයාර් ලංකා ආය­ත­නය ‘ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස්’ ලෙස වෙනස් විය. එහෙත් දස වස­ර­කට පසු එම ආය­තන දෙක අතර තිබූ ගිවි­සුමේ කාලය දීර්ඝ නොකළ බැවින් 2008 මාර්තු 31 වැනි දිනෙන් එමි­රේට්ස් අයි­තිය අහෝසි වී ගියේ ය. එව­කට හිටපු ජන­පති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා විදෙ­ස්ග­තව සිටි­යදී එමි­රේට්ස් සමා­ගමේ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරි පීටර් හිල් මහතා සමඟ ඇති කර ගත් ගැටු­මක් හේතු­වෙන් මෙම ගිවි­සුම දීර්ඝ නොකළ බව ද පැවසේ. ඒ වන­විට 51% ක කොටස් රජය සතුව තිබූ අතර එමි­රේට්ස් ආය­ත­න­යට අයිති වී තිබූ 49% ක කොටස් ශ්‍රී ලංකන් භාර­යට ගැනිණි. හිටපු ජන­පති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ මස්සිනා වන නිශාන්ත වික්‍ර­ම­සිංහ සභා­පති වශ­යෙන් පත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමා­ගම එමි­රේට්ස් වෙතින් ලබා ගන්නා විට ගුවන් යානා 14 ක් සහ 2008 මූල්‍ය වර්ෂ­යේදී රුපි­යල් බිලි­යන 4.9 ක ලාභ­යක් පැව­තිණි. එහෙත් 2011 වර්ෂය අව­සාන වන­විට රුපි­යල් මිලි­යන 202.3 ක පාඩු­වක් ඇති විය. ඊට හේතු වූයේ හිටපු සභා­පති නිශාන්ත වික්‍ර­ම­සිං­හගේ අයථා ක්‍රියා කලා­ප­යයි. ගුවන් යානා අව­භා­වි­තය, මූල්‍ය අක්‍ර­මි­කතා ඇතුළු දූෂණ වංචා රාශි­යක් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ග­මෙන් වාර්තා වන්නේ එම කළ­ම­නා­කා­රි­ත්වය යටතේ ය.‍ ඒ කාලය වන විට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගම සුදු අලි­යකු බවට පත් විය.

2015 පෙබ­ර­වාරි මාසයේ එව­කට වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා ඇමැති ලෙස කට­යුතු කළ අර්ජුන රණ­තුංග මහතා නීතිඥ ජේ.සී. වැලි­අ­මුණ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් යුත් විම­ර්ශන මණ්ඩ­ල­යක් පත් කළේ මෙහි දූෂණ වංචා හා සිදුවූ අක්‍ර­මි­කතා සොයා බැලී­මට ය‍. එහිදී මතු දැක්වෙන කරුණු කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු කෙරිණි.

* 2015 පෙබ­ර­වාරි මාසයේ පත් කිරී­මට පෙර කට­යුතු කළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩ­ලය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළ­ම­නා­කා­රි­ත්වය බලය අයුතු ලෙස භාවිත කර ඇති ද යන වග.

* ගුවන් යානා මිලදී ගැනී­මේදී කල්බදු පද­නම යටතේ ලබා­ගැ­නී­මේදී අක්‍ර­මි­කතා සිදුවී ඇති ද යන වග

* රුපි­යල් මිලි­යන 25 ට වඩා වැඩි වටි­නා­ක­මින් යුත් භාණ්ඩ හා සේවා සම්බන්ධ ප්‍රස­ම්පා­දන කට­යු­තු­ව­ලදී නිසි ක්‍රියා­ප­ටි­පා­ටිය අනු­ග­ම­නය කර ඇති ද යන වග

* ගුවන් සේවයේ නිසි ක්‍රියා­කා­රි­ත්ව­යට අහි­ත­කර ලෙස බල­පාන බාහිර මැදි­හ­ත්වීම් සිදුවී ඇති ද යන වග

සිවු පුද්ගල කමි­ටු­ව­කින් සැදු­ම්ලත් එම වාර්තා­වට අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ සිදු වූ දූෂණ වංචා බොහෝ ය. ඒ වෙනු­වෙන් හිටපු ආය­තන ප්‍රධා­නියා අධි­ක­ර­ණ­යට ඉදි­රි­පත් කළ යුතු බවට වැලි­අ­මුණ වාර්තාව මගින් යෝජනා කර ඇත. ‘ශ්‍රී ලංකන් එයා­ර්ල­යින් බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැ­ස­ඩර්’ නමින් නව තන­තු­රක් නිර්මා­ණය කර නිශාන්ත වික්‍ර­ම­සිං­හගේ හිත­වත් ගුවන් සේවි­කා­ව­කට එම තන­තුර ලබාදී තිබූ බවත් ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරි ලෙස කට­යුතු කළ තැනැත්තා අධ්‍යා­පන සුදු­සු­කම් කිසි­වක් සම්පූර්ණ කර නැතත් රුපි­යල් මිලි­යන 1 ½ ක මුද­ලක් මාස් පතා වැටුප් වශ­යෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ග­මෙන් ලබා ඇති බවත් මෙහිදී අනා­ව­ර­ණය විය.

හිටපු ප්‍රබ­ල­ය­කුගේ පුත­කුගේ කට­යුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවි­කා­වක ගුවන් සමා­ගමේ වැටුප් මත මුදා හැර, ඈ වෙනු­වෙන් නිය­මිත වැටු­පට අම­ත­රව රුපි­යල් මිලි­යන 4.‍2 කට වැඩි මුද­ලක් ගෙවා තිබීම එකල ආන්දෝ­ල­නා­ත්මක පුව­තක් වී තිබිණි. ආය­ත­නයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩ­ලය, නිල­ධා­රීන්, දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් හා විශේ­ෂිත වූ සේවක සේවි­කා­වන් නිතර නිතර විදෙස් සංචා­ර­වල නිරත වීමෙන් ද ආය­ත­නයේ පාඩුව තවත් උග්‍ර අතට හැරී ඇති බව එහිදී හෙළි විය. වරක් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යෙකු ඇතුළු කීප දෙනෙකු එතෙර ගුවන් කර­නම් සංද­ර්ශ­න­යක් නැර­ඹී­මට යෑම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ 20 කට අධික මුද­ලක් වැය­කර තිබිණි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ දූෂණ වංචා පිළි­බඳ තොර­තුරු රාශි­යක් වැලි­අ­මුණ වාර්තා­වෙන් පෙන්වා දුන් අතර එම වාර්තාව නීතිඥ ජේ.සී. වැලි­අ­මුණ විසින් අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාට භාරදී තිබුණේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාවේ ව්‍යුහය තුළ පව­තින ගැටලු කීප­යක් ද පෙන්වා දෙමිනි. ඒ අත­ර­වා­ර‍යේදී කෝප් කමි­ටුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමා­ගමේ දූෂණ වංචා පිළි­බඳ පරී­ක්ෂණ ආරම්භ කළ අතර ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මහතා විසින් බර­ප­තළ වංචා හා දූෂණ චෝදනා විම­ර්ශන ජනා­ධි­පති පරී­ක්ෂණ කොමි­ස­මක් පත් කරනු ලැබීය. මේ වන­විට කෝප් කමි­ටුවේ පරී­ක්ෂණ අව­සන් වී තිබේ.

“2013 දී ගුවන් යානා 7 ක් ගත්තා. ගුවන් යානා කල්බදු ගෙවීම යටතේ ලබා­ගැ­නීම නිසා ඩොලර් මිලි­යන 18 – 20 දක්වා මුද­ලක් ලීසිං ගෙව­නවා‍. ඒ අනුව 15% - 20% අතර ප්‍රමා­ණ­යක් වැඩි­පුර ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා‍” යනු­වෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරි විපුල ගුණ­ති­ලක කෝප් කමි­ටුව ඉදි­රියේ සාක්ෂි ලබා­දෙන විට ජනා­ධි­පති ලේකම් කාර්යා­ල­යෙන් රුපි­යල් ලක්ෂ 1234 ක් ලැබී­මට තිබෙන බව ද දැනුම් දුන්නේ ය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගම ණය බරින් මිරි­කුණු ආය­ත­න­යක් ලෙස හැඳි­න්වූ­වාට වර­දක් නැත.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ ණය බර ඩොලර් මිලි­යන 900 කට ආසන්න ප්‍රමා­ණ­යක් බවත් එම ණය ගෙවා දැමී­මට කවු­රුන් හෝ ඉදි­රි­පත් විය යුතු බවත්, මුදල් අමා­ත්‍යාං­ශ­යට එම ණය බර භාර ගත නොහැකි බවත් ඒ පිළි­බඳ රජය තීර­ණය කළ යුතු බවත් කෝප් කමි­ටුව හමුවේ පැව­සුවේ මුදල් අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සම­ර­තුංග ය. රාජ්‍ය හා පෞද්ග­ලික හවු­ල්කා­රත්ව ඒජ­න්සියේ සභා­පති තිලාන් විජේ­සිං­හගේ අද­හස වූයේ 49% ක කොටස් ආයෝ­ජ­ක­යන්ට මුදා හැරීම සුදුසු බව ය. ඒ කෙසේ වුව ද 2020/21 දී ලැබී­මට නිය­මිත ඒ 350 – 900 වර්ගයේ ගුවන් යානා හතර පිළි­බඳ ගිවි­සුම් වෙනස් කිරී­මේදී ගෙවී­මට සිදු­විය හැකි වන්දි මුදල් ද ඇතු­ළුව සමස්ත අලාභ ක්‍රියා­ව­ලි­යට කළ­ම­නා­කා­රි­ත්වය වග­කි­ව­යුතු බව කෝප් කමි­ටුවේ සභා­පති ජ.වි.පෙ. පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳු­න්නෙත්ති පැව­සුවේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමා­ගමේ දූෂණ වංචා හා අක්‍ර­මි­කතා පිළි­බඳ පාර්ලි­මේන්තු විවා­ද­යක් ඉල්ලා සිටි­මිනි.

කමිටු වාර්තා පාර්ලි­මේන්තු විවාද ජන­තා­වට හොඳින් හුරු­පු­රුදු ය. එහෙත් ජන­තාව මුනි­වත රකි­මින් සිටින්නේ අව­සා­න­යේදී ‘බෙරේ පළු­ව­කුත් නැත - නටපු තොවි­ලෙ­කුත් නැත’ යන්න හොඳින් දන්නා නිසා ය.

Comments