රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

වෘත්තීය හා උපදේශක සේවා

ව්‍යාපාරයන්හි ගිණුම් පොත් ලිවීම අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කිරීම,​ EPF ETF PAYE VAT NBT සකසනු ලැබේ. 0719154952.
083279

ඇබෑර්තු කාර්මික

TV W/​Machine ඇතුළු ගෘ/​වි/​උපකරණ අලුත්වැඩියාවට කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි. TRANDEX,​ 278,​ කෝට්ටේ පාර,​ නුගේගොඩ. 0768670002. t​r​a​n​d​e​x​g​r​p​@​s​l​t​n​e​t​.​l​k​
082853

ඇබෑර්තු මුද්‍රණ

KORD මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නෙක් වහාම අවශ්‍යකර ඇත. පළපුරුද්ද,​ වර්ණ මිශ්‍රණය,​ ක්‍රමානුකූල මුද්‍රණය අතිකාල සේවාවන් කිරීමේ කැමැත්ත. අයදුම් පත සමග පැමිණෙන්න. නො. 63/​5,​ ශ්‍රී වික්‍රම මාවත,​ වත්තල. දුරකථන : 2981928,​ 0773457110,​ 0787201578. කාර්යාලිය වේලාවන් 98 සිට 5 දක්වා) වල පමණක් අමතන්න.
083689

ඇබෑර්තු රියදුරු

ප්‍රයිමූවර් රථ රියදුරු ඇබෑර්තු. සුදුසුකම් : ප්‍රයිමූවර් රථ පැදවීමේ හැකියාව සහ පළපුරුද්ද. වික්ටරි ලංකා ෆෙයිට් සර්විස්,​ V​i​c​t​o​r​y​l​a​n​k​a​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​. 0777745765.
082492

මුද්‍රණ ආයතනයක භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා බර වාහන රියදුරකු සහ නිවසේ නැවතී සේවය කිරීමට සැහැල්ලු වාහන රියදුරකු අවශ්‍යයි. සතියේ දිනවල පැමිණෙන්න. පැරමවුන්ට් ප්‍රින්ට් පැක් (පෞද්) සමාගම,​ නො. 05,​ දේවාල පාර,​ පෙතියාගොඩ,​ කැලණිය.
083912

ඇබෑර්තු ගෘහ සේවය

අවශ්‍යයි. කොළඹ නිවසකට ස්ථිරව නැවතී සේවයට දක්ෂ පළපුරුදු මින් පෙර මැදපෙරදිග හා කොළඹ නිවසක සේවය කළ කාන්තාවක් අවිවාහක,​ වයස් සීමාව අවු. 35 න් පහළ විය යුතුය. ඉහත සියලු පළපුරුදුකම් හා දක්ෂකම් ඇති කාන්තාවකට මාසික වැටුප රු. 50,​000/​- දක්වාවේ. ප්‍රථමයෙන් 071-7555555 අමතා වේලාවක් වෙන්කරවාගෙන නො. 400/​60/​10,​ බෞද්ධාලෝක මාවත,​ කොළඹ 07 පැමිණෙන්න.
081226

ඇබෑර්තු මේසන් / වඩුබාස්වරු

අතිදක්ෂ මේසන් බාස්වරු,​ සැටලින් බාස්වරු,​ ගෝලයින් අවශ්‍යයි. නවාතැන්ඇත. අවුරුදු 25-45 අතර,​ සිත්ගන්නා වැටුප්. OT ඇත. 072-5337562,​ 072-6206185.
080488

Comments