මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි,​ බෞද්ධ,​ වයස අවුරුදු 27,​ උස අඩි 5 අඟල් 4,​ විද්‍යා උපාධිධාරී වැඩිමහල් දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. පියා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරක් දරයි. මව විද්‍යා උපාධිධාරියකි. කේන්ද්‍ර පිටපත සමග සියලු විස්තර පළමු ලිපියෙන් හෝ ඊමේල් මගින්. d​d​h​a​r​m​a​p​r​i​y​a​8​8​2​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B134999

මොණරාගල පදිංචි 1992/​12/​6 5' 1" උගත් පැහැපත් දියණිය දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාස්ටර් උපාධියක් හදාරයි. අප සොයනුයේ උගත් ස්ථාපිත ගුණ ගරුක ආගමට දහමට ලැදි යහපත් පුතෙකි. a​k​i​l​a​l​a​k​m​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B134983

Comments