නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් BWIO රන් සම්මාන දිනයි | සිළුමිණ

නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් BWIO රන් සම්මාන දිනයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පද්ධති සංක­ල­නයේ ප්‍රමු­ඛ­යෙකු වන සීමා­ස­හිත නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් (පෞද්ග­ලික) සමා­ගම BWIO ව්‍යාපාර විශි­ෂ්ටතා සම්මාන උලෙ­ළේදී රන් සම්මා­න­යක් දිනා ගත්තේය. බිස්නස් වර්ල්ඩ් ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් සංවි­ධා­නය වාර්ෂි­කව පව­ත්වන ඒ සම්මාන උලෙළ පසු­ගි­යදා කොළඹ, ගල­දාරි හෝට­ල­යේදී පැවැ­ත්විණි. සමාගම් ප්‍රධාන විධා­යක තුසිත අල්විස් මහතා අද­හස් දක්ව­මින්, “නෙට්සිස්හි සියලු දෙනා කණ්ඩා­ය­මක් වශ­යෙන් කළ කැප වීම නොව­න්නට මෙවැනි සම්මා­න­යක් සිහි­න­යක් පම­ණයි. ” යැයි පැව­සීය.

ව්‍යුහ­ගත කේබල් ජාල­ක­ර­ණ­යෙන් සිය ව්‍යාපාර ගමන ඇරැඹූ නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් සමා­ගම කෙටි කලක් තුළ තරු පන්තියේ හෝටල්, බැංකු, රජයේ ආය­තන හා විදුලි සංදේශ ආය­තන ඇතුළු දැවැන්ත සමා­ගම් රැස­කට සේවා සප­ය­මින් පාරි­භෝ­ගික විශ්වා­සය ඉහ­ළින්ම දිනා ගත්තේය. නව­තම තාක්ෂ­ණික විස­ඳුම් සැප­යී­මට උනන්දු වන නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් අලුත්ම තාක්ෂ­ණික මෙව­ලම් සඳහා මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩ­ලයේ සුදු­සු­කම් හා ප්‍රවී­ණ­ත්වය නැංවීම සඳ­හාද විශාල වශ­යෙන් ආයෝ­ජ­නය කර ඇත. PA Systems, CCTV සහ UPS Smart Power විස­ඳුම් ආදි­යද නෙට්සිස් සොලූන්ස් වෙතින් ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම ජාල යටි­ත­ලය, ගබ­ඩා­ක­රණ යටි­ත­ලය, ආප­දා­ව­ලින් රැක­ව­ර­ණය, ජාල ආර­ක්ෂාව හා තොර­තුරු තාක්ෂණ උප­දේ­ශක සේවා ආදී ක්ෂේත්‍ර ගණ­නා­ව­කට අව­තීර්ණ වෙමින් සමා­ගම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැ­න්ත­යන්ගේ විශ්වා­සය දිනා ගන්නට නෙට්සිස් සොලූ­ෂන්ස් සමත් වී ඇත.

Comments