නාවින්න මෙඩි­කෙ­යාර් රෝහල මාතෘ සත්කාර ඒක­ක­යක් අර­ඹයි | සිළුමිණ

නාවින්න මෙඩි­කෙ­යාර් රෝහල මාතෘ සත්කාර ඒක­ක­යක් අර­ඹයි

සුව­ප­හසු හිත­කර පරි­ස­ර­යක පළ­පු­රුදු විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය­ව­රුන්ගේ උසස් සේවය ලබා­ගත හැකි රෝහ­ලක් ලෙස විසි වස­රක් පුරා ජනතා විශ්වා­සය ඉහ­ළින්ම දිනූ මහ­ර­ගම, නාවින්න මෙඩි­කෙ­යාර් පෞද්ග­ලික රෝහල පසු­ගි­යදා නවීන තාක්ෂ­ණ­යෙන් පිරි­පුන් අංග සම්පූර්ණ මාතෘ සත්කාර ඒක­ක­යක් ආරම්භ කළේය. සාමාන්‍ය දරු උපත් සඳහා මෙන්ම සිසේ­රි­යන් සැත්කම් සඳ­හාද නව මාතෘ සත්කාර ඒක­කය පහ­සු­කම් සල­සයි.

ජපා­න­යෙන් ආන­ය­නය කරන ලද නවීන උප­ක­ර­ණ­ව­ලින් සම­න්විත සූති­කා­ගා­ර­යක් හා ශල්‍යා­ගා­ර­යක් රෝහල සතුය. එසේම රෝහලේ මාතෘ සත්කාර ඒක­ක­යේදී ඔබට හමු විය හැකි විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය­ව­රුන් අතර සොයිසා කාන්තා රෝහල, කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල, කළු­බෝ­විල මහ රෝහල, ශ්‍රී ජය­ව­ර්ධ­න­පුර මහ රෝහල, හෝමා­ගම රෝහල සහ කොත­ලා­වල ආර­ක්ෂක රෝහල යන රෝහ­ල්වල ළමා රෝග සහ නාරි හා ප්‍රසව විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය­වරු වෙති.

 

Comments