අක්ෂි සත්කාර සැප­යී­මට කැප වූ Durdans අක්ෂි සාය­නය | සිළුමිණ

අක්ෂි සත්කාර සැප­යී­මට කැප වූ Durdans අක්ෂි සාය­නය

ඇස යනු ශරී­රයේ ඇති ක්‍රියා­ශීලී, සංකීර්ණ හා වැදගත්ම අවයවයකි. කෙසේ වුවත් පෙනීමේ ගැටලු හා අක්ෂි රෝග මඟින් ජීවි­ත­යට හා දෛනික කට­යු­තු­ව­ලට බාධා එල්ල වන අතර අන්ධ­භා­ව­යට පවා හේතු වේ. ක්‍රමා­නු­කූල අක්ෂි පරී­ක්ෂා­වෙන් අන්ධ­භා­වය වළ­ක්වා­ගත හැකි අතර ජීවි­තයේ මුල් අව­ධි­යේම අක්ෂි පරී­ක්ෂා­වක් සිදු­ක­ර­ගැ­නීම මගින් එවැනි තත්ත්ව­යන්ට පිළි­යම් යෙදිය හැකිය. විශි­ෂ්ට­ත්වයේ මධ්‍ය­ස්ථා­න­යක් වන Durdans අක්ෂි සාය­නය සෑම වයස් කාණ්ඩ­යක් සඳ­හාම රැක­ව­ර­ණය පිළි­බඳ දර්ශ­නය තුළ අංග­ස­ම්පූර්ණ පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් සපිරි සම්පූර්ණ අක්ෂි සත්කාර විස­ඳුම් ලබා­දෙයි.

කුඩා දරු­වන් ඔවුන්ගේ පළමු වසර 6 තුළ දෘශ්‍ය සංව­ර්ධ­න­යන් රාශි­ය­කට ලක්වෙන අතර දෘෂ්ටි ගැටලු නිසා ඔවුන් පසු­බෑ­ම­කට ලක්විය හැකිය. දුර්වල දෘෂ්ටිය හඳු­නා­ගැ­නීම සඳහා සිය­ලුම දරු­වන් පෙර­පා­සල් වය­සේදී, මුල් යෞවන අව­ධි­යේදී මෙන්ම යොවුන් වියට පා තැබූ පසු අක්ෂි පරී­ක්ෂණ සඳහා යොමු­කළ යුතු අතර වප­ර­යක් ඇත්නම් එම අව­ස්ථා­වේදී ඒ පිළි­බ­ඳ­වද අනා­ව­ර­ණය වේ. බොහෝ පුද්ග­ල­යන් වර්තන දෝෂ­ය­න්ගෙන් පෙලෙ­නවා සේම එය පැහැ­දිලි දෘෂ්ටි­ක­ත්ව­යට බාධා එල්ල කරයි. කඳුළු වෑස්සීම හා හිස­ර­දය වර්තන දෝෂ­ය­න්ගෙන් පෙළෙන පුද්ග­ල­යන්ගේ රෝග ලක්ෂණ වේ. ඇස් කන්නාඩි පැල­ඳී­මෙන් එම තත්ත්වය සම­නය කර­ගත හැකිය. අක්ෂි සත්කාර Durdansඅක්ෂි සාය­නය සදහා පැමි­ණෙන්න

Comments